No és no, també a la Vila Olímpica

Després d’un mes en funcionament, s’ha presentat el primer balanç de l’estand antimasclista del front marítim. S’han ofert gairebé cinc-cents serveis d'atenció, la majoria a joves de 19 a 25 anys. Per afinar més l’atenció a la població destinatària, s’ha modificat l’horari de l’espai i es preveu que s'ampliïn les actuacions a la Vila Olímpica.

01/08/2017 19:13 h

Ajuntament de Barcelona

El personal de l’estand ofereix assessorament i informació, i atén casos d’assetjament sexual o bé discriminació per raons de gènere i orientació sexual. Durant aquests trenta dies l’atenció a dones i homes ha estat molt igualada (un 49% de les persones que s’han adreçat a l’estand han estat homes, mentre que un 51% eren dones). Des del 29 de juny s’han atès 471 persones (458 al mateix estand i 13 en itinerància) i s’han repartit més de 38.000 unitats de materials comunicatius com díptics, adhesius i xapes.

La franja d’edat que hi ha sol·licitat més informació està compresa entre els 19 i els 25 anys. Pel que fa a la procedència, la meitat són persones residents a Barcelona i l’altra meitat, visitants que provenen d’altres poblacions catalanes o de la resta de l’Estat, o bé turistes estrangers (una bona part, del Regne Unit).

La regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha assenyalat que l’estand informatiu és un espai de confiança i que, com a tal, s’està adaptant per poder donar un servei millor de sensibilització, prevenció, detecció i atenció. A causa de com han estat els primers resultats d’aquesta campanya informativa, s’ha decidit ampliar l’espai d’intervenció fins a la Vila Olímpica.

Horari adaptat als locals d’oci 

D’entrada, el servei d’assessorament funcionava des de les onze de la nit fins a les cinc de la matinada. Per adaptar-lo millor a l’horari de tancament dels locals d’oci nocturn, que és quan es produeixen més incidents relacionats amb la violència sexual, l’horari s’ha ajustat i el punt informatiu estarà obert des de la mitjanit fins a les sis del matí.

 

Més informació

Notícies relacionades