Barcelona Energia: tarifes i informació pràctica

Barcelona Energia (BE), la comercialitzadora metropolitana d’energia cent per cent renovable, manté les tarifes del 2020 i l’assessorament personalitzat a les persones usuàries per millorar l’eficiència del consum de cada família o empresa. Es pot demanar informació sobre el servei a través del correu electrònic consulta@barcelonaenergia.cat o el telèfon gratuït 900 906 807.

22/01/2021 10:27 h

Ajuntament de Barcelona

BE comercialitza energia cent per cent renovable que prové de la planta metropolitana de biogàs, de totes les instal·lacions fotovoltaiques de l’Ajuntament de Barcelona i de la compra d’energia renovable a altres productors a través de licitació pública.

La comercialitzadora, nascuda el 2018 per promoure un mercat de l’energia més just, eficient, sostenible i transparent, prioritza el benestar i l’empoderament de la ciutadania per sobre dels beneficis econòmics i no ha apujat els preus el gener del 2021.

La tarifa cent per cent renovable més econòmica

BE ofereix la tarifa cent per cent renovable més econòmica del mercat, la tarifa variable que permet a la persona usuària pagar en cada moment el preu real de l’energia sense abonar els marges de seguretat que es preveuen en la tarifa fixa.

Les diverses tarifes ciutadanes es recomanen segons l’ús energètic de cada llar:

  • Si es fa un ús racional del consum energètic: tarifa eficient.
  • Si es vol pagar sempre el mateix preu de la llum: tarifa fixa clàssica.
  • Si la persona usuària és autoproductora i disposa d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum: tarifa solar. Per instal·lar plaques solars hi ha ajuts a la rehabilitació energètica.
  • Si es vol pagar el preu real que costa l’electricitat cada hora: tarifa variable.

Per contractar el servei cal, amb la factura de la llum i un correu electrònic, escollir la tarifa en línia i emplenar el formulari de contractació. En cas de dubte, el web de BE inclou un simulador de tarifes per decidir quina és la més convenient en cada cas.

A més, també hi ha diverses opcions tarifàries per a comerços i empreses, com la variable, la fixa d’empresa i la solar.

Per contactar amb BE podeu enviar un correu electrònic a consulta@barcelonaenergia.cat o trucar al telèfon gratuït 900 906 807.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades