“Bressols pel clima”: un pla per combatre la crisi climàtica des de la petita infància

Els infants són un dels col·lectius més vulnerables davant la crisi climàtica actual i el que més la patirà en el futur. Per fer-hi front, la comunitat educativa de les 103 escoles bressol municipals i l’Ajuntament de Barcelona impulsen l’estratègia “Bressols pel clima”. És un full de ruta amb una quarantena d’accions concretes per naturalitzar els patis de les escoles bressol, impulsar-hi l’energia renovable, millorar-ne el confort tèrmic i la gestió de residus i fomentar-hi l’alimentació sostenible i la formació i l’educació ambiental.

03/02/2023 16:40 h

Ajuntament de Barcelona

Fins ara, les escoles bressol municipals havien impulsat accions contra la crisi climàtica de manera aïllada. L’estratègia “Bressols pel clima” és una resposta conjunta i coordinada de totes les escoles per impulsar accions més contundents contra l’emergència climàtica a Barcelona. Aquestes són les accions més destacades de les diferents línies temàtiques del pla:

Naturalització dels espais

Es plantaran més arbres i plantes als patis i es comprovarà si es poden instal·lar cobertes verdes als terrats dels equipaments educatius.

Els patis de les escoles bressol ja participen en el programa “Patis oberts al barri” perquè tothom en pugui fer ús.

Transició energètica

S’incrementaran les instal·lacions d’energia renovable a les escoles bressol. Actualment hi ha 58 equipaments amb instal·lacions solars tèrmiques, 4 tenen plaques fotovoltaiques i 76 tenen contractat el subministrament elèctric amb la comercialitzadora pública metropolitana, Barcelona Energia.

També s’impulsarà la creació de comunitats energètiques als edificis compartits amb l’Institut Municipal de l’Habitatge.

Confort tèrmic

S’estudiarà quines escoles, i quins dels patis, podrien incorporar-se a la xarxa de refugis climàtics tenint en compte la idoneïtat geogràfica i per a la infància. Està previst que l’estiu vinent s’incorporin a la xarxa de refugis climàtics els primers cinc patis d’escoles bressol.

Reducció, reutilització i reciclatge

Quatre de cada deu escoles bressol participen o organitzen algun tipus de mercat d’intercanvi de roba, joguines i utensilis diversos de criança, una iniciativa que contribueix a la reducció del consum i que té un component didàctic important, relacionat amb la reutilització i la reducció de residus. L’estratègia “Bressols pel clima” vol estendre i sistematitzar aquestes experiències.

 Menjar sostenible i saludable

La xarxa d’escoles bressol vol consolidar l’aposta pels aliments de proximitat i ecològics que actualment ja inclou un 90% dels productes dels menús. En aquest eix les actuacions previstes s’orienten a millorar alguns aspectes com incrementar la presència de proteïnes vegetals als menús, oferir a les famílies recomanacions sobre menús sostenibles, evitar el malbaratament alimentari o establir una relació directa amb els compostadors del barri per fer-hi arribar les restes de menjar per generar compost.

Sensibilització ambiental i hàbits

Actualment 27 escoles bressol municipals formen part de la xarxa Escoles + Sostenibles i el Compromís per la justícia climàtica. L’objectiu és incorporar totes les escoles bressol a aquesta xarxa amb accions concretes dins dels projectes educatius.