Millora de la recollida selectiva de residus al Bon Pastor

La recollida selectiva de residus al Bon Pastor millora amb els contenidors portàtils que s’instal·len unes hores al dia en tres punts estratègics del barri. Ara s’estudiarà la implantació del nou sistema en altres zones de la ciutat.

29/08/2019 17:28 h

Ajuntament de Barcelona

La prova pilot, en marxa des de l’abril, forma part de l’estratègia Residu Zero, que inclou diverses mesures de prevenció, reducció, reutilització i recollida selectiva de residus per reduir-ne al màxim l’impacte ambiental i afavorir un espai públic més amable.

Millora de la recollida selectiva per tipus de residu:

  • Paper i cartró: de 354 kg a 479 kg, un 35% més.
  • Envasos de plàstic: de 175 kg a 231 kg, un 32% més.
  • Vidre: de 102 kg a 146 kg, un 43% més.

La fracció orgànica, més ben seleccionada

El volum de rebuig de residus orgànics ha baixat de 2.652 kg a 1.170 kg, però ha millorat la qualitat de la selecció.

Els impropis, que dificulten molt poder donar una segona vida a la matèria orgànica, s’han reduït del 18% al 6,8%.

Com funciona?

El model de recollida selectiva de residus amb plataformes mòbils ha consistit a instal·lar tres contenidors portàtils entre les 18.00 i les 23.00 hores: un a la plaça de Félix Rodríguez de la Fuente i dos a la plaça de Robert Gerhard.

  • Orgànica i sanitaris: de dilluns a dissabte.
  • Vidrepapercartró i envasos: dimarts, dimecres, divendres i dissabte.
  • Rebuig: dilluns i dijous.

Més a prop, més respectuós

La instal·lació temporal de contenidors de recollida de residus permet alliberar l’espai públic bona part del dia, triar els punts estratègicament perquè quedin més a prop dels habitatges i facilitar al veïnat la separació de residus, amb la qual cosa se’n millora la qualitat.

A més, els vehicles que transporten les plataformes són elèctrics, de manera que es redueix la contaminació atmosfèrica i acústica.

Per una ciutat sense residus

El nou model de recollida de residus del Bon Pastor podrà implantar-se en altres barris de la ciutat, un cop se n’hagi estudiat la idoneïtat cas per cas.

A més, a Sarrià s’ha posat en marxa el sistema porta a porta, que ha triplicat el volum de la recollida selectiva de residus, i s’espera que en el futur es provarà l’eficiència dels contenidors intel·ligents.

La Unió Europea exigeix a les ciutats que arribin a un volum de recollida selectiva de residus del 60% l’any 2030.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades