Primera obra municipal amb maquinària 100% elèctrica

La remodelació dels jardins de les Tres Xemeneies, al Poble-sec, suposa un pas endavant en la millora de l’eficiència energètica i la reducció de la contaminació en els treballs urbanístics. L’actuació permetrà eliminar barreres arquitectòniques i dinamitzarà l’espai.

24/01/2024 12:04 h

Ajuntament de Barcelona

L’objectiu és evitar zones ocultes, facilitar el pas, promoure l’ús veïnal de l’espai connectar els barris dels entorns.

Un cop finalitzada l’obra, a la plaça hi haurà una nova pista de bàsquet, un circuit esportiu i, al costat de l’àrea de joc infantil, una guingueta.

La transformació definitiva encara no té data d’execució.

Compromís amb l’ús de maquinària elèctrica

L’actuació als jardins de les Tres Xemeneies permetrà comparar el consum energètic, l’emissió de gasos, el soroll i l’impacte tèrmic que es derivi de l’ús de maquinària elèctrica amb les dades del que es genera habitualment amb la maquinària dièsel convencional.

Les conclusions de la prova pilot que es va fer l’any 2022 en una obra privada a la ciutat són les següents:

  • El consum energètic es redueix a una setena part.
  • El cost energètic es redueix a una sisena part.
  • Les emissions de CO₂ es redueixen a una tercera part.
  • El soroll de les activitats es redueix a la meitat.
  • L’eficiència de la maquinària elèctrica és similar a la de la maquinària convencional.

L’objectiu és utilitzar un 50% de maquinària de zero emissions a les obres municipals de cara al 2030.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades