Recta final per adjudicar la nova contracta de neteja i recollida de residus

La contracta de neteja i recollida de residus és un dels contractes municipals més importants, pel cost, 307 milions d’euros anuals, i per la durada, vuit anys prorrogables a dos anys més. És un servei clau en l’estratègia per reduir la generació de residus a la ciutat. En el concurs públic s’han valorat setze ofertes tècniques i s’ha publicat la puntuació obtinguda per les diferents empreses per als quatre lots de la contracta. Es preveu que l’adjudicació definitiva tingui lloc al mes de desembre.

01/10/2020 17:27 h

Ajuntament de Barcelona

La nova contracta de neteja municipal es divideix en quatre lots, corresponents a quatre àmbits territorials de la ciutat, i cada empresa només pot ser adjudicatària d’un sol lot, un criteri que afavoreix la concurrència i la competència en benefici del servei públic. A partir d’ara es verificarà que els divuit criteris automàtics tinguin coherència amb l’oferta tècnica presentada per cada un dels licitadors i al desembre s’adjudicaran els lots a les empreses guanyadores.

La nova contracta permetrà incrementar la plantilla amb 225 treballadors i treballadores fins a arribar als 4.400, i suposarà ocupació indirecta en diferents sectors.

Quins són els objectius de la nova contracta de neteja?

  • Millorar, adaptar i flexibilitzar el servei segons les necessitats de cada barri.
  • Incrementar el percentatge de recollida selectiva, d’un 28% a un 60% el 2030, ampliar la recollida porta a porta i impulsar l’economia verda i circular.
  • Oferir més transparència i control, amb la incorporació d’elements tecnològics per automatitzar l’anàlisi de dades.
  • Garantir la qualitat social i ambiental i la igualtat d’oportunitats en la contractació.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades