Comencen les obres d'un nou tram de carril bici al carrer de Mallorca

Un nou tram que s'afegeix a la infraestructura ciclista de la ciutat. En aquest cas a l'Eixample, al carrer de Mallorca entre els carrers de Sicília i Comte d'Urgell.

04/09/2023 10:01 h

Ecologia Urbana

El nou tram de carril bici serà segregat i unidireccional i se situarà a tocar de la vorera de la banda mar del carrer de Mallorca.

Tindrà una longitud aproximada d’uns 2.400 metres i, un cop s’hagi implantat, aquest tram quedarà amb un carril bus, dos carrils de circulació i aquest carril bici. El carril es segregarà amb separadors fixes i comptarà amb aparcaments per a bicicletes en forma de U invertida.

Desenvolupament de l’actuació

Entre el passeig de Sant Joan i el carrer del Comte Urgell, les obres per la implantació del carril bici inclouen, entre d’altres, l’execució de les canalitzacions per a semàfors, el fresat i aglomerat del paviment del carril, treballs de pintura i, finalment, la col·locació de peces separadores i pilones.

Entre el carrer de Sicília i el passeig de Sant Joan es faran treballs de millora del carril bici existent.

Alguns d’aquests treballs caldrà fer-los necessàriament en cap de setmana o en horari nocturn, però es es prendran les mesures necessàries per minimitzar les molèsties al veïnat.

Les obres, que estan finançades amb Fons Europeus Next Generation, es preveu que acabin el mes de desembre del 2023.

Consulta el plànol de carrils bici

El nou tram se suma a la xarxa d’infraestructura ciclista de la ciutat. Consulteu els carrils bici i altres vies habilitades, les estacions de Bicing, o els punts d’ancoratges i altres tipus d’aparcament per bicicletes.

A barcelona.cat/bicicleta

Avís CB Mallorca Sicilia _ C Urgell