Reforç de la vigilància i les sancions pel que fa als patinets d’ús compartit

S’intensifiquen els esforços per donar compliment a l’ordenança municipal sobre l’ús dels patinets a la ciutat. Alhora, el consistori treballa en una nova proposta de normativa per regular l’activitat de les empreses de patinets compartits que volen operar a Barcelona, i que es preveu que es presenti al setembre.

23/08/2019 12:42 h

Ajuntament de Barcelona

Durant el mes d’agost s’ha reforçat la vigilància i el control dels patinets a la ciutat, amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa de circulació pel que fa a aquests vehicles i protegir la mobilitat dels vianants. Aquesta intensificació de la vigilància s’està aplicant especialment a la circulació i l’aparcament dels vehicles, que estacionen als espais reservats per a bicicletes i altres serveis. L’Ordenança de circulació de vianants i vehicles preveu com han de circular els vehicles de mobilitat personal d’ús comercial a la ciutat:

  • Han d’estar registrats i tenir assegurança.
  • Han de complir les normes de circulació corresponents al tipus de vehicle.
  • Han de circular pels espais que marca l’ordenança de circulació.
  • Els conductors i les conductores han de portar casc.

Els patinets elèctrics poden circular per les vies següents, sempre respectant la prioritat dels vianants, l’adequació de la velocitat al seu pas i sense maniobrar d’una manera que pugui posar en risc la seguretat de les persones:

  • Carril bici en vorera, a un màxim de 10 km/h.
  • Carril bici en calçada, a un màxim de 30 km/h, amb l’obligació de reduir la velocitat als passos de vianants.
  • Calçada de zona 30, sempre que la velocitat màxima del vehicle superi els 20 km/h.
  • Parcs, a un màxim de 10 km/h respectant la prioritat dels vianants.

Nova regulació per als operadors de patinets compartits

Paral·lelament, s’està treballant en una nova normativa que reguli l’activitat de les empreses de patinets d’ús compartit. Avui dia, la majoria de les empreses interessades a operar a Barcelona s’han compromès a esperar que la nova regulació estigui en funcionament, amb la finalitat de garantir la convivència a l’espai públic.

Les primeres reunions amb les operadores ja s’han dut a terme i es preveu que al setembre es pugui presentar la primera proposta de la nova normativa.

Malgrat l’ampli consens assolit fins ara, algunes empreses ja han començat la seva activitat a la ciutat i s’enfronten a les sancions corresponents per l’ús indegut de l’espai públic i per suposar un perjudici per a la mobilitat a peu i en bicicleta.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades