Constitució i inici del mandat als deu districtes de la ciutat

El nou mandat es posa en marxa al territori amb la constitució dels deu consells de districte de la ciutat. La primera reunió d’aquests òrgans territorials servirà també per elegir els candidats i les candidates a presidir cada districte, que després seran nomenats per l’alcaldessa.

23/07/2019 12:07 h

Ajuntament de Barcelona

El Consell de Districte, òrgan de govern

El Consell de Districte és l’òrgan de representació i participació col·lectiva dels districtes de la ciutat. Està constituït pels consellers i conselleres en una representació proporcional al resultat de les eleccions municipals a cada districte, cosa que implica majories diferents de la majoria del conjunt de la ciutat. Per poder tenir representació en un consell de districte, cal haver obtingut almenys el 5% dels vots emesos.

D’acord amb la proporcionalitat electoral al territori, els noms dels diferents consellers i conselleres de districte són proposats pels grups municipals amb presència al consistori.

La presidència de districte

Els consells de districte estan presidits per un regidor o regidora, que és nomenat per l’alcaldessa a proposta de cada consell. El dia que es constitueix un consell de districte, s’elegeix el candidat a presidir-lo entre els 41 membres del Consell Municipal. En aquest sentit, el president de districte pot ser d’un partit polític diferent dels que formen el Govern municipal.

Algunes de les atribucions del president o presidenta dels consells de districte són representar l’Ajuntament en la demarcació corresponent i fomentar-hi les relacions amb les entitats cíviques i culturals.

La regidoria de districte

A més dels consellers i conselleres i de la presidència, els consells de districte estan integrats també per un regidor o regidora de districte, que és nomenat directament per l’alcaldessa i dirigeix l’administració de cada districte, i pels regidors i regidores adscrits, si bé tots ells actuen amb veu però sense vot.

És a dir, el regidor o la regidora de districte és el cap del govern del territori i, en aquest mandat, representant i membre del Govern municipal.

Consulteu en aquest enllaç les normes reguladores del funcionament i del govern dels districtes.

Ple de constitució dels consells de districte

Les sessions constitutives dels deu districtes tindran lloc entre dimecres, 24 de juliol, i dijous, 25 de juliol.

Ciutat Vella

 • Regidor de districte: Jordi Rabassa (BComú)
 • President de districte: Jordi Coronas (ERC), escollit per unanimitat
 • Composició del Consell:
  • BComú: 6
  • ERC: 4
  • PSC: 4
  • Cs: 2
  • J×Cat: 1
 • Data i hora: 24 de juliol, a les 18.30 hores

L’Eixample

 • Regidor de districte: Jordi Martí (BComú)
 • Composició del Consell:
  • ERC: 6
  • BComú: 6
  • PSC: 4
  • J×Cat: 4
  • Cs: 2
  • BCN Canvi: 1
 • Data i hora: 25 de juliol, a les 19.00 hores

Sants-Montjuïc

 • Regidor de districte: Marc Serra (BComú)
 • Composició del Consell:
  • BComú: 6
  • ERC: 5
  • PSC: 4
  • J×Cat: 2
  • Cs: 1
  • BCN Canvi: 1
 • Data i hora: 25 de juliol, a les 18.30 hores

Les Corts

 • Regidor de districte: Xavier Marcé (PSC)
 • Composició del Consell:
  • ERC: 4
  • PSC: 3
  • J×Cat: 2
  • BComú: 2
  • Cs: 2
  • PP: 1
  • BCN Canvi: 1
 • Data i hora: 25 de juliol, a les 18.30 hores

Sarrià – Sant Gervasi

 • Regidor de districte: Albert Batlle (PSC)
 • Composició del Consell:
  • J×Cat: 4
  • ERC: 4
  • PSC: 3
  • Cs: 3
  • BComú: 2
  • BCN Canvi: 2
  • PP: 1
 • Data i hora: 25 de juliol, a les 19.00 hores

Gràcia

 • Regidor de districte: Eloi Badia (BComú)
 • President de districte: Ferran Mascarell (J×Cat), escollit per unanimitat
 • Composició del Consell:
  • BComú: 5
  • ERC: 5
  • J×Cat: 3
  • PSC: 2
  • Cs: 1
  • BCN Canvi: 1
 • Data i hora: 24 de juliol, a les 18.30 hores

Horta-Guinardó

 • Regidora de districte: Rosa Alarcón (PSC)
 • President de districte: Max Zañartu (ERC), escollit per unanimitat
 • Composició del Consell:
  • BComú: 5
  • ERC: 5
  • PSC: 5
  • J×Cat: 2
  • Cs: 1
  • BCN Canvi: 1
 • Data i hora: 24 de juliol, a les 18.30 hores

Nou Barris

 • Regidora de districte: Marga Marí-Klose (PSC)
 • Presidenta de districte: Gemma Sendra (ERC), escollida per unanimitat
 • Composició del Consell:
  • PSC: 7
  • BComú: 5
  • ERC: 3
  • Cs: 2
  • PP: 1
  • BCN Canvi: 1
 • Data i hora: 24 de juliol, a les 18.30 hores

Sant Andreu

 • Regidora de districte: Lucía Martín (BComú)
 • Presidenta de districte: Montserrat Benedí (ERC), escollida per unanimitat
 • Composició del Consell:
  • BComú: 6
  • ERC: 5
  • PSC: 5
  • J×Cat: 1
  • Cs: 1
  • BCN Canvi: 1
 • Data i hora: 24 de juliol, a les 18.30 hores

Sant Martí

 • Regidor de districte: David Escudé (PSC)
 • Composició del Consell:
  • BComú: 6
  • ERC: 5
  • PSC: 5
  • J×Cat: 2
  • Cs: 2
  • BCN Canvi: 1
 • Data i hora: 25 de juliol, a les 19.00 hores

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades