Més de 395 milions d’euros d’inversió estrangera a la ciutat

El 2022 s’han invertit més de 395 milions d’euros en una trentena de projectes de capital estranger que han generat un total de 487 llocs de treball. Una tercera part dels projectes són de l’àmbit tecnològic i el Regne Unit es consolida com el principal mercat interessat a invertir a la ciutat.

29/12/2022 11:47 h

Ajuntament de Barcelona

Els equips municipals han gestionat 116 projectes, dels quals finalment s’han realitzat 28 inversions, fet que representa una ràtio d’implantació de més del 24%.

Gairebé el 60% prové de fora de la Unió Europea, amb un pes predominant del Regne Unit, que correspon al 18% del total. Tot i la sortida de la Unió Europea el 2015, la inversió britànica a Espanya ha continuat creixent i ja és el segon país que destina més capital en l’Estat, per sobre de països com França o Alemanya.

Hi destaquen també l’Argentina i Singapur, cadascun amb un 7% sobre el total de la inversió que ha arribat. Pel que fa a la inversió europea, els països que més han confiat en Barcelona l’any 2022 són els Països Baixos, Alemanya i Bèlgica.

Pel que fa al sector d’activitat de les empreses que han arribat, el gruix principal són del sector tecnològic (36% del total), serveis a empreses (17%) i del sector del transport i la logística (14%) i el de l’hostaleria, el turisme i l’oci (11%).

Un total de 48 nous projectes de cara al 2023

Actualment ja s’està treballant en una cartera de 48 projectes d’inversió a la ciutat per al 2023, 6 dels quals ja es troben en procés d’arribada. De nou, predominen els projectes del sector TIC (42% del total), però destaquen també els de producció creativa i cultural (13%). Es tracta d’iniciatives procedents dels Estats Units, la Xina i el Regne Unit.

La gestió de captació i acompanyament de la inversió a Barcelona es realitza mitjançant l’Àrea de Promoció Econòmica Internacional, de la Direcció de Promoció de Ciutat, i del Servei de Business Landing de l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia