Més de 55.500 dones milloren la seva vida laboral

Els plans municipals de contractació, formació i assessorament laboral contribueixen a augmentar l’apoderament de les dones a la ciutat, amb un increment de la taxa d’ocupació d’un 7,87%. Els projectes s’adrecen especialment a dones vulnerables, i tenen la finalitat de reduir la bretxa digital i combatre la segregació femenina en els càrrecs de decisió.

01/03/2019 16:30 h

Ajuntament de Barcelona

L’apoderament femení està directament vinculat amb la defensa dels drets laborals de les dones. L’ampliació de competències i la inserció laboral n’afavoreixen la independència econòmica, contribueixen a normalitzar la seva presència en sectors laborals masculinitzatsreconeixen el treball en àmbits tradicionalment desregularitzats com el de la llar i de les cures.

Plans d’ocupació i programes d’inserció

Més de 1.800 dones han accedit a programes d’ocupació laboral en els darrers quatre anys, especialment adreçats a persones en situació de vulnerabilitat. A més, els dispositius d’inserció sociolaboral del projecte “Treball als barris” han permès atendre 1.005 dones interessades en orientació professional i formació per a l’ocupació.

En el Programa Làbora, dirigit a persones en situació de vulnerabilitat, hi han participat 3.906 dones durant l’any 2018, un 63% del total. D’altra banda, els programes d’inserció en sectors masculinitzats i els projectes per combatre la precarietat laboral femenina han mobilitzat més d’un centenar de dones, amb propostes com “Recondueix el teu perfil professional” o “Bombera, per què no?”.

Programes per a dones professionals

La inserció laboral no és l’única problemàtica a la qual s’enfronten les dones per aconseguir independència econòmica. Les dificultats per accedir a càrrecs de decisió justifiquen la creació del programa Lidera, en què han participat 958 dones durant el 2018. Lidera té com a objectius principals trencar el sostre de vidre i lluitar contra la segregació vertical que impedeix que les dones accedeixin a càrrecs de responsabilitat.

Economia social i solidària

En el darrer any el servei d’assessorament a projectes d’economia social i solidària ha atès 70 propostes liderades per dones i 743 participants, el 60,44% dels quals també han estat dones.

Inserció laboral en l’àmbit científic i tecnològic

Les iniciatives de Barcelona Activa per promoure la capacitació tecnològica i científica de les dones han contribuït a combatre la bretxa salarial femenina a la ciutat. Més de 3.500 dones han participat en el programa de formació i divulgació científica del Cibernàrium, i 220 dones han format part del programa de formació d’alta especialització de l’IT Academy. A més, la incubadora tecnològica MediaTIC ha impulsat projectes innovadors liderats per dones.

Polítiques municipals equitatives

L’Ajuntament ha impulsat polítiques pioneres per aplicar la perspectiva de gènere de manera transversal, que s’han implementat tant en la institució com en els requisits de les empreses i entitats col·laboradores. Les clàusules de gènere per a les empreses contractants són de compliment obligat, i les empreses i entitats que necessiten assessorament per aplicar la perspectiva de gènere a les seves polítiques corporatives disposen d’un servei municipal de suport.

A més, s’han creat tres punts de defensa dels drets laborals per assessorar i lluitar contra la precarietat laboral, especialment adreçats a sectors feminitzats i amb tendència a la desregulació com el turisme, les tasques de la llar o les cures.

El principi d’equitat també s’ha aplicat a la definició dels pressupostos, els preus públics i les taxes, amb exemples com els ajuts al pagament de l’IBI per a persones vulnerables, vídues, famílies monoparentals i famílies nombroses, o reduccions en la tarifa d’abonament dels centres esportius municipals.

La implementació d’un pla d’igualtat de recursos humans exemplar té com a objectius  combatre l’assetjament sexual i reduir la bretxa salarial en l’àmbit municipal.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades