Nou pla d’ocupació per oferir oportunitats laborals als més joves

El nou Pla de foment de l’ocupació juvenil inclou un paquet de mesures adreçades a millorar la qualificació professional i la inserció dels joves, en especial les dels que han perdut la feina recentment o que han vist minvades les seves oportunitats a causa de la pandèmia de covid-19. El pressupost per a aquest pla és de 12 milions d’euros, un 25% més alt respecte al que es va destinar durant l’any 2020 a polítiques d’ocupació juvenil.

09/03/2021 11:01 h

Ajuntament de Barcelona

Des de la irrupció de la covid-19 s’ha observat un impacte més intens dels ERTO, l’atur i la precarietat laboral en la població jove.  Segons les dades del darrer trimestre de l’any 2020, la taxa d’atur juvenil —en la població de 16 a 24 anys— és del 29,9%, més del doble de la mitjana de la ciutat, que és d’un 12,6%. En el darrer any, l’atur juvenil a la ciutat s’ha incrementat en un 53,8%, arriba així a les 14.890 persones, i la franja d’edat en què hi ha un grau d’atur més alt és la de menys de 25 anys, un 54,2%.

Amb el nou pla d’ocupació juvenil es podrà incrementar la capacitat dels serveis d’atenció i acompanyament per poder atendre unes 15.000 persones joves, xifra que pràcticament equival al total de persones joves aturades registrades a la ciutat. El pla també vol obrir el pas a les noves generacions que volen emprendre nous projectes i empreses i els posa a l’abast totes les eines i els recursos per impulsar els negocis.

Mesures principals per frenar l’atur i la precarietat

El nou pla d’ocupació juvenil inclou un paquet de mesures per millorar la qualificació profesional i la inserció dels joves amb noves línies adaptades a la pandèmia i les seves conseqüències econòmiques, o bé per reforçar programes ja existents. El pla aposta per sectors estratègics de futur com el tecnològic o el digital, que són els que poden crear una ocupació de qualitat a la ciutat.

Les mesures principals del nou Pla de foment de l’ocupació juvenil consisteixen a reforçar l’acompanyament, l’assessorament i l’orientació; fomentar la formació, les competències digitals i els idiomes, així com la contractació i l’emprenedoria; ampliar l’atenció a col·lectius vulnerables i precaris, i recuperar l’ocupació amb unes condicions laborals dignes.

El pla s’ha elaborat amb diferents actors de la ciutat tenint en compte els punts d’educació de qualitat, treball decent i creixement econòmic corresponents a l‘Agenda 2030.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades