Aprovades les preguntes per a la multiconsulta ciutadana

Les preguntes de la multiconsulta han tornat a ser votades, i aquest cop aprovades, en Plenari municipal, després que al mes d’abril la majoria dels grups municipals les rebutgessin i, com a conseqüència, impedissin la celebració de la votació. Ara caldrà esperar que passin les eleccions municipals.

26/10/2018 15:54 h

Ajuntament de Barcelona

Alguns dels particulars que van donar la seva signatura a les iniciatives van interposar un recurs administratiu que el Plenari ha estimat en la nova votació durant la sessió ordinària de l’octubre. Aquesta votació favorable ha arribat després d’un informe de serveis jurídics que declarava la votació no vàlida, ja que el Reglament de participació ciutadana vigent estableix que el Plenari no pot votar contràriament si les signatures estan ben recollides, si el contingut de la pregunta s’ajusta a la llei i si és de competència municipal.

L’aprovació, per tant, implica l’acceptació d’aquest recurs administratiu i, per tant, la celebració de la multiconsulta, que s’haurà de dur a terme l’any 2019, després de les eleccions municipals.

Iniciatives ciutadanes

Durant una setmana totes les persones més grans de 16 anys empadronades a la ciutat podran votar les dues iniciatives ciutadanes que l’any passat van aconseguir recollir les signatures necessàries, un mínim de 15.000.

La primera és una proposta per recuperar la gestió pública de l’aigua a la ciutat, que actualment gestiona l’empresa Agbar. La segona pretén canviar el nom de la plaça d’Antonio López, empresari espanyol que tenia el títol de marquès de Comillas i feia negoci com a banquer i traficant d’esclaus, pel d’Idrissa Diallo, el migrant guineà que va morir dins dels murs del CIE de la Zona Franca l’any 2012.

Abans de les votacions, tal com estipula el reglament de participació, tindrà lloc un període de debat públic per informar la ciutadania i contrastar posicions sobre els temes objecte de la consulta. Per donar resposta a aquest requeriment, l’Ajuntament de Barcelona reservarà espais públics i equipaments al conjunt de la ciutat per poder realitzar actes de campanya i de debat.

A més, la multiconsulta preveurà la diversitat, ja que s’organitzarà tenint en consideració les diferents cultures i idiomes que conviuen a la ciutat.

El Reglament de participació ciutadana i la democràcia directa

L’octubre del 2017 el Plenari va aprovar el nou Reglament de participació ciutadana de Barcelona, per dotar la ciutadania d’eines de decisió política mitjançant diferents canals, entre els quals hi ha les consultes ciutadanes. Amb aquestes consultes podran votar les persones de més de 16 anys empadronades a Barcelona, aproximadament 1,4 milions d’habitants.

Les consultes podran provenir d’iniciativa municipal o ciutadana. Si es tracta d’una proposta dels grups municipals cal una majoria de dos terços; si és per iniciativa ciutadana, només la majoria simple. Solament es podrà denegar si és contrària a l’ordenament jurídic.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades