Més atenció emocional als centres educatius de la ciutat

A partir del curs vinent, un total de 81 escoles de la ciutat disposaran de professionals especialitzats en l’acompanyament emocional als infants i joves. Aquests nous perfils permetran als centres detectar i abordar de manera preventiva casos de malestar emocional i problemes de salut mental.

20/04/2021 14:14 h

Ajuntament de Barcelona

En el marc del Pla de barris, en el període 2016-2020 ja es va introduir la figura dels educadors i les educadores emocionals en 27 escoles que hi estaven adscrites. D’acord amb els bons resultats obtinguts a l’avaluació d’aquesta primera experiència, a partir del curs 2021-2022 es triplicarà el nombre d’escoles que disposaran d’aquests nous perfils professionals. Dels 81 centres que disposaran d’educadors emocionals, 66 són als barris prioritzats pel programa del Pla de barris i la resta es troben en zones amb un nivell alt de vulnerabilitat socioeconòmica.

Els educadors emocionals presten una atenció directa a l’alumnat i participen en les activitats a les aules per poder detectar situacions de dificultat en el desenvolupament dels menors i fer l’acompanyament necessari. També assessoren els equips docents sobre les dificultats relacionals i conductuals que poden sorgir a les aules.

El reforç en la prevenció de problemes de salut mental en l’àmbit educatiu és un dels objectius del Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022, i pren més rellevància per l’impacte emocional de la pandèmia de la covid-19 en els infants i els joves. El desplegament dels professionals especialitzats en diferents escoles de la ciutat es farà de manera coordinada amb el Pla de barris i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

Cabàs Emocional i punts Konsulta’m als centres educatius

L’Ajuntament de Barcelona treballa conjuntament amb el CEB per impulsar altres mesures relacionades amb la salut mental, com la posada en marxa d’activitats virtuals dirigides a l’alumnat, famílies i docents a través de l’eina Cabàs Emocional o l’establiment d’un punt de suport psicològic Konsulta’m de referència per a cada centre educatiu.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades