Més recursos públics per combatre les infeccions de transmissió sexual

Mentre que algunes infeccions de transmissió sexual (ITS), com la infecció pel VIH, evolucionen bé i van de baixa, la gonocòccia i la sífilis han augmentat durant els anys 2015 i 2016. La ciutat ofereix des del 2015 l’Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva, acordada amb tots els actors sanitaris. Com a resultat d'això, el consistori ha augmentat un 42% el pressupost per combatre aquest fenomen i també altres fenòmens.

29/01/2018 19:06 h

Ajuntament de Barcelona

“És molt important garantir el dret a la salut, però quan parlem de salut, també parlem del dret a la salut sexual i reproductiva. És important que la sexualitat sigui lliure, però garantint una sexualitat saludable”, ha recordat la comissionada de Salut, Gemma Tarafa.

En concret, la ciutat va pressupostar l’any passat 1.189.720 euros per a aquest camp, davant dels 837.126 euros que s’hi destinaven dos anys enrere. El reforç pressupostari arriba en un moment en què les dades epidemiològiques mostren que, mentre algunes de les ITS van de baixa, com és el cas del VIH, altres es mantenen estables, com el linfogranuloma, i també n’hi ha que ara tenen més presència, com la sífilis i la gonocòccia.

Mantenir relacions sexuals sense protecció és la principal causa d’infecció en el nostre entorn, però tot i així cal destacar que aquest increment de la sífilis i la gonocòccia té dues explicacions: el fet que se n’hagi estès la detecció a més serveis sanitaris i un diagnòstic més precoç, d’una banda, i l’augment generalitzat al conjunt de les grans ciutats europees, de l’altra.

Serveis i actuacions

La prevenció és el primer camp en què cal actuar per prevenir les ITS, i aquí el preservatiu s’ha demostrat que és un recurs clau. Cal recordar que l’11,6% dels joves que tenen entre 15 i 34 anys no utilitzen cap mètode anticonceptiu en les relacions sexuals. Per aquesta raó s’estan duent a terme diferents actuacions:

  • En l’àmbit escolar s’ha augmentat la cobertura del programa “Parlem-ne, no et tallis” als barris que engloben fins a un 43% del jovent de la ciutat.
  • Al conjunt de Barcelona el programa Sirian, promogut des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), orientat, pel que fa als joves, a incrementar l’ús del preservatiu.
  • Aquest 2018 es preveu que es desplegui una campanya permanent de distribució gratuïta de preservatius en entorns d’oci juvenil, juntament amb material divulgatiu.

A més de la prevenció, la detecció i el diagnòstic precoç són fonamentals. Un dels punts forts per abordar aquest problema de salut és saber si s’ha contret la malaltia, mitjançant proves senzilles i ràpides que es poden fer en centres de salut, hospitals, farmàcies o a la xarxa d’entitats. Destaquen els programes i les intervencions següents:

  • El programa de saunes, impulsat per l’ASPB des del 2006, que ofereix la prova ràpida d’ITS i del VIH a homes que tenen sexe amb altres homes que acudeixen a aquests establiments.
  • El programa de prevenció a través d’aplicacions mòbils, que va dirigit a usuaris d’aplicacions sexosocials. Durant el 2017 ha permès oferir proves ràpides d’ITS a prop de quatre mil persones.
  • Les entitats implicades en la promoció de la salut sexual i reproductiva porten a terme cada any 20.000 proves ràpides.

Estratègia global davant les ITS

L’Estratègia compartida de la salut sexual i reproductiva defineix línies d’actuació prioritàries en aquest àmbit. La mesura actua perquè els serveis públics i les entitats puguin plantejar objectius, es complementin millor i facilitin als serveis de salut arribar directament a les persones que poden trobar-se en risc d’infecció.

L’estratègia s’articula en cinc línies d’actuació que inclouen: l’àmbit educatiu, el comunitari i familiar, la comunicació, la salut pública i l’àmbit d’atenció integral. A més, s’orienta a tres grans objectius: prevenir les infeccions de transmissió sexual, prevenir l’embaràs no desitjat i prevenir la violència sexual. Per aconseguir-ho, disposa d’un instrument estratègic per sistematitzar la informació, el Mapa d’actius en salut de Barcelona, una eina que permet construir coneixement amb els indicadors comuns en matèria de salut sexual i reproductiva.

 

Més informació

Etiquetes associades a la notícia