Caminar per la via Laietana, més còmode i segur

Comença la remodelació de voreres a la via Laietana per millorar l'accessibilitat i facilitar la connexió a peu entre el Gòtic i el barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. L'actuació s'emmarca en el projecte global de transformació del carrer que s'està definint en un procés participatiu.

06/08/2018 12:37 h

Ajuntament de Barcelona

Els treballs inclouen la renovació de les dues voreres de la via Laietana, perquè tinguin una configuració similar a la plataforma única a les cruïlles amb els carrers perpendiculars que creuen la via, i la reparació de paviments i elements urbans malmesos.

Les obres, que s’enllestiran al desembre, s’inicien amb un primer àmbit d’actuació als entroncaments dels carrers d’Àngel J. Baixeras, de Joan Massana, del Consolat de Mar i de Tomàs Mieres, Julià Portet i Joaquim Pou.

En total, es tracta d’una actuació de prop de 1.200 metres quadrats amb un pressupost de 924.000 euros.

Una transformació global de consens

El mes de juny es va iniciar un procés de debat i participació ciutadana per definir conjuntament amb el veïnat, els comerciants i les entitats com serà el disseny de la futura via Laietana.

L’objectiu és transformar aquest carrer, un dels principals del districte, en una via més amable que faciliti la relació entre barris amb més prioritat per als vianants, el transport públic i la bicicleta.

Les conclusions que s’extreguin del debat ciutadà seran les bases per desenvolupar el projecte urbanístic que s’executarà el pròxim mandat.