L'accidentalitat a Barcelona el 2017

L'any 2017 hi va haver 9.430 accidents de trànsit amb 12 víctimes mortals, 5 vianants i 7 motoristes, i 241 persones ferides greus. El 89% dels 19.784 vehicles implicats en els accidents van ser cotxes, furgonetes, motos o ciclomotors. Una ciutat més pacificada que es mou en transport públic o a peu redueix el risc d'accidentalitat i avança cap a l'únic objectiu tolerable: cap víctima.

25/01/2018 20:12 h

Ajuntament de Barcelona

Les xifres d’accidentalitat del 2017 es mantenen relativament estables amb 9.430 accidents de trànsit investigats per la Guàrdia Urbana a la ciutat, poc més de l’1% d’augment respecte de l’any anterior, segons indica el Balanç d’accidentalitat 2017.

Pel que fa a les víctimes, el nombre de persones mortes s’ha reduït de 28 a 12 (5 vianants i 7 motoristes), la xifra més baixa des del 1990, mentre que el nombre de persones ferides greus ha augmentat de 194 a 241 (144 conductors, 67 vianants i 30 passatgers), un 24% més que el 2016.

Dels vehicles implicats en els accidents, el 52% han estat cotxes o furgonetes, el 37% motos o ciclomotors i el 4% bicicletes. Transport públic, desplaçaments a peu i altres mitjans de transport, tot i representar el 71% de la mobilitat, s’han vist implicats en un 6% dels accidents.

“Molta mobilitat en vehicle privat motoritzat i a una velocitat elevada produeixen, a més de contaminació, una accidentalitat elevada. Necessitem una ciutat pacificada que es mogui més en transport públic, a peu o en bicicleta per avançar cap a l’únic objectiu tolerable: zero víctimes“, ha remarcat la regidora de mobilitat, Mercedes Vidal.

El 65% dels accidents es concentren als districtes de l’Eixample, Sant Martí, Sants-Montjuïc i Sarrià – Sant Gervasi. Durant el 2018 es treballarà en 71 zones de concentració d’accidents per aplicar-hi mesures que permetin reduir-ne el risc.

Distraccions i imprudències

L’any 2017 van augmentar lleugerament el nombre d’accidents relacionats amb la manca d’atenció i el consum d’alcohol, que es mantenen com a principals causes d’accidentalitat.

Pel que fa a les principals causes d’accidents provocats per conductors de vehicles, la més habitual ha estat, a més de la manca d’atenció, no respectar els semàfors o els passos de vianants i cometre girs indeguts.

Quant als vianants, les causes principals han estat creuar en vermell o per fora dels passos de vianants.

Entre les causes indirectes, les que ajuden que es materialitzi l’accident, destaquen una calçada en mal estat o l’excés de velocitat, causes força menys freqüents que la principal, que és l’alcoholèmia.

Una ciutat pacificada, menys risc d’accidents

Els eixos de treball per avançar cap a una ciutat sense cap víctima en accidents de trànsit demanen fomentar l’ús del transport públic, un disseny urbà més segur i més sensibilització ciutadana.

Entre altres mesures, destaca l’increment de carrers i d’espais públics amb prioritat per als vianants, on es redueix la velocitat de circulació dels vehicles motoritzats, el desplegament de la nova xarxa de bus i de la xarxa ciclista, inversions en el metro i la millora dels passos de vianants, de la senyalització i dels semàfors.

A més, també tenen lloc campanyes i sessions formatives sobre educació viària per a la gent gran, les empreses o les escoles.