Neix Vila Veïna, per cuidar en xarxa i en proximitat

Vila Veïna és una iniciativa municipal pionera per abordar les cures en petites unitats territorials, en què els equips professionals especialitzats, les persones que reben atenció i la ciutadania formin part d’una xarxa comunitària i corresponsable del benestar col·lectiu. Aquest maig arribarà al barri del Congrés-Indians.

06/05/2021 13:05 h

Ajuntament de Barcelona

El desplegament de Vila Veïna a la ciutat forma part d’una transformació de model sociosanitari, en què es prioritza la proximitat, corresponsabilitat i personalització de l’atenció. El canvi principal consisteix a concebre la cura com una tasca compartida i comunitària, no privada i individual. Cuidar en comunitat és millor que cuidar en soledat.

Què és Vila Veïna?

És una comunitat territorial d’entre 10.000 i 30.000 habitants en què es comparteixen tots els serveis i recursos sociosanitaris, amb l’objectiu que tothom pugui accedir-hi fàcilment i que es trobin a prop de casa. Cada vila veïna tindrà una seu física de referència per a l’equip de professionals especialitzats en les cures, i oferirà beneficis i avantatges tant a les persones cuidadores com a les persones ateses i el veïnat. A més, cadascuna de les unitats territorials s’adaptarà a les particularitats i les necessitats del barri on s’implementin.

On es desplegarà?

Fins al 2023 s’implementaran 16 unitats territorials, amb almenys una vila veïna a cada districte. El projecte, amb un pressupost inicial de 3,5 milions d’euros, arrencarà el maig als barris de Vilapicina, Provençals del Poblenou, la Marina de Port i el Congrés i els Indians i donarà servei a unes 300.000 persones. Durant la segona fase, que es preveu que s’implementi el 2022, s’hi incorporaran 12 unitats més. El desplegament preveu la implantació de 115 viles veïnes en total.

Quins avantatges té per a la comunitat?

Cada vila veïna tindrà un punt de referència de la xarxa de cures al qual tota persona amb necessitats d’atenció es podrà adreçar i on rebrà orientació sobre els recursos municipals, associatius i comunitaris als quals té accés. L’objectiu és que aquest espai agrupi tots els serveis disponibles i que doni una resposta coordinada i integral.

Per a les persones cuidadores es desplegaran un seguit d’iniciatives que en facilitin la pràctica professional i en millorin les condicions laborals i el benestar. Les accions inclouen facilitar l’accés a recursos de proximitat, oferir serveis d’orientació i assessorament legal i laboral i proporcionar espais de trobada i respir.

Per a les persones que necessiten atenció, especialment infants de 0 a 2 anys que no estiguin matriculats a cap escola bressol i persones de més de 75 anys que viuen soles o que tinguin una renda mitjana inferior als 7.500 euros anuals, s’impulsarà la planificació de l’atenció i la personalització de les cures a través dels equips del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el suport a la tramitació d’ajudes i certificacions i la participació en bancs de moviment.

A més, cada vila veïna tindrà grups de suport emocional i un banc de recursos per a la cura de la infància i l’envelliment, que podrà proveir de material com cadires de rodes, crosses, bressols i altres elements necessaris per a la cura d’infants i gent gran. També es desplegaran actuacions com el reforç de les xarxes de suport comunitàries o iniciatives de criança compartida.

A més dels serveis i recursos, cada vila veïna elaborarà un pla de transformació urbana per pacificar l’espai públic amb una visió feminista i de les cures, seguint el model de les superilles.