Convertim Barcelona en una gran superilla

El model d’èxit de les superilles comença a expandir-se a la trama Cerdà de l’Eixample per oferir al veïnat un espai públic més saludable, pròxim, sostenible, segur i humà. De manera progressiva, a l’Eixample es crearà una xarxa de 21 eixos verds i 21 places de barri. En total s’ampliarà en 33,4 hectàrees l’espai per al veïnat i en 6,6 hectàrees el verd urbà.

11/11/2020 12:36 h

Ajuntament de Barcelona

El model de superilla de Barcelona actualitza el pla Cerdà del segle XIX i el trasllada al futur de la ciutat.

L’èxit del model de les superilles com la del Poblenou o la de Sant Antoni s’amplia a una àrea extensa, densament poblada i amb uns nivells de trànsit i contaminació elevats com és l’Eixample. Es transformarà perquè un de cada tres carrers sigui un eix verd i que cada veí i veïna tinguin una plaça i un eix verd a menys de 200 metres de casa. Les actuacions previstes són:

  • 21 eixos verds nous, un total de 6,6 ha més de verd i biodiversitat.
  • 21 places noves a les cruïlles dels carrers, amb una superfície de 2.000 m2, un total de 3,9 ha, per al passeig, l’estada i el joc.
  • 33,4 ha més per als vianants, una superfície total com la del parc de la Ciutadella.

En tota l’àrea on s’intervindrà s’hi garanteix l’accessibilitat en transport públic.

Primeres actuacions en quatre carrers i cruïlles

Les primeres quatre vies que es convertiran en eixos verds seran els carrers de Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell. Les primeres quatre places es trobaran a les cruïlles de Consell de Cent – Rocafort, Consell de Cent – Comte Borrell, Consell de Cent – Enric Granados i Consell de Cent – Girona. Aquestes primeres intervencions modificaran 4,65 km i 10,35 ha de vies, on el verd i els vianants seran els protagonistes, i 0,8 ha de superfície a les noves places.

Oberts dos concursos públics d’idees

Per fer-ho possible, s’han convocat dos concursos públics d’idees, l’un per als carrers i l’altre per a les places ubicades a les cruïlles, que fixaran les bases per a la resta de vies i cruïlles que es transformaran. Les propostes hauran de complir criteris de sostenibilitat, accessibilitat, eficiència energètica, mobiliari urbà inclusiu i materials de baix impacte ambiental. Les obres començaran el 2022 i costaran 36 milions d’euros.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades