El vehicle elèctric, motor de la mobilitat sostenible

L’estratègia de mobilitat elèctrica es presenta com a resposta a la necessitat d’una mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient. L’objectiu és impulsar l’ús del vehicle elèctric tant en l’àmbit públic com en el privat, millorar les infraestructures de recàrrega i contribuir a impulsar el desenvolupament industrial de l’electromobilitat. Es preveu que les mesures s’apliquin de cara al 2024 i afectaran tots els transports motoritzats que circulen per la ciutat.

14/03/2018 16:37 h

Ajuntament de Barcelona

L’estratègia recull el compromís d’incrementar el parc de vehicles elèctrics de la flota municipal fins a un 80% d’aquí al 2024, i que durant el 2018 arribaran al 35%. Aquest conjunt el formen 1.500 vehicles de neteja i recollida de residus, cicle de l’aigua, enllumenat i l’empresa associada BSM.

Pel que fa al transport públic, l’objectiu és que passi dels 4 autobusos elèctrics que hi ha actualment a 100 vehicles el 2024, i completar la transformació de la flota amb autobusos de zero emissions el 2040.

Les mesures que s’aplicaran al sector del taxi es concreten especialment en la limitació de la concessió de llicències: a partir del 2019 es deixarà d’homologar vehicles dièsel, i del 2024 en endavant només s’homologaran taxis elèctrics.

L’informe destaca l’esforç que aquest sector ha fet en els darrers anys per adaptar-se a un model de mobilitat més sostenible. Actualment, un 28,3% dels taxis són vehicles híbrids.

Turismes, motocicletes i vehicles de mercaderies

Els objectius globals de l’estratègia se centren a incrementar progressivament el parc de vehicles privats per passar dels actuals 1.057 a 24.000 turismes elèctrics l’any 2024, i a incentivar l’ús de les motocicletes elèctriques.

Les mesures per arribar a aconseguir aquestes xifres se centren a ampliar la infraestructura de càrrega de vehicles; a impulsar beneficis per a l’estacionament, l’ús de vies preferents o la recàrrega, i a continuar treballant per oferir subvencions per a vehicles d’energies alternatives i més bonificacions en l’impost de circulació.

Pel que fa als vehicles de mercaderies, es promocionarà l’ús de la mobilitat elèctrica amb la construcció de punts de càrrega específics i amb incentius financers, i es limitarà la mobilitat dels vehicles convencionals a la ciutat.

Els avenços del vehicle elèctric

La implementació d’una mobilitat elèctrica, en consonància amb el Pla de mobilitat urbana de la ciutat, permet articular un model de mobilitat sostenible i respectuós amb el medi ambient, amb beneficis com la disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica, la reducció de la dependència dels combustibles derivats del petroli i l’impuls de les energies renovables.