La remodelació de la Rambla comença el 3 d’octubre

La transformació de la Rambla començarà el 3 d’octubre amb les obres al primer dels cinc trams previstos, entre el monument a Colom i Santa Madrona. La intervenció, en què s’invertiran prop de 10 milions d’euros i que es preveu que duri 18 mesos, convertirà la zona en un passeig més confortable, verd, amable i cultural, amb més espai per als vianants i amb una ordenació millor dels usos.

19/09/2022 14:55 h

Ajuntament de Barcelona

En aquest primer tram, la Rambla experimentarà un canvi molt important, que modificarà el traçat de l’avinguda de les Drassanes per millorar-ne la connexió amb el litoral i allargarà el passeig amb un nou espai urbà d’arribada al front de mar. Es crearà, així, una plaça amb arbrat pensada per incentivar els usos socials i renovar la trobada entre el passeig, les Drassanes i Colom. A més, s’hi faran les millores següents:

  • El paviment es renovarà, eliminant-ne l’asfalt, amb diferents formats de pedra natural (granit i pòrfir), que cobriran tot l’espai de l’eix unificant el terra de façana a façana.
  • La zona s’omplirà d’arbres, fins a un centenar d’exemplars (21 dels quals seran nous), amb escocells que seran més amples i amb millores en el subsòl.
  • S’hi instal·laran més de cent bancs per generar espais d’estada.
  • L’enllumenat s’unificarà amb un únic disseny més simple i funcional.
  • S’hi incorporaran pilones de seguretat, a petició de la Junta Local de Seguretat.

Pel que fa a la circulació, s’aplicarà el model previst per a tota la remodelació: un sol carril per banda, per a bicicletes i autobusos, distribució urbana de mercaderies, vehicles de serveis i accés als aparcaments, restringit al trànsit veïnal, tal com ja passa actualment en sentit ascendent.

Desenvolupament de les obres

Les obres es faran per fases, per no ocupar simultàniament els dos costats de la Rambla. De fet, quan s’actuï als vials de pujada i baixada es farà per meitats, de manera que sempre quedaran garantits els accessos i el pas del trànsit veïnal, serveis, bicicletes i vehicles d’emergència, i també els desplaçaments a peu. També es podrà accedir als guals i aparcaments en tot moment, i no hi haurà cap afectació del transport públic.

Mentre durin les obres de la primera fase, el Districte de Ciutat Vella ha acordat que la desena d’estàtues humanes que desenvolupen l’activitat en aquest espai se situïn al tram immediatament superior al que queda afectat pels treballs. També es ressituarà el quiosc que queda afectat per aquesta part de l’obra, que es recol·locarà temporalment al mateix espai. Ambdues activitats tornaran a l’espai reformat quan s’acabin les obres.

I un cop acabada l’última fase, es renovarà el paviment de l’espai rodat de la rotonda del monument a Colom. Es farà en el moment idoni perquè suposi el mínim impacte possible a la circulació de la zona.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades