Comencen les obres del nou col·lector del carrer de Vila i Vilà

Durant els propers tres anys, es construirà un nou col·lector d’aigües pluvials al carrer de Vila i Vilà, des de la plaça de la Bella Dorita fins al carrer de Palaudàries, per millorar el sistema de drenatge del Paral·lel i tota la part baixa del Poble-sec. El carrer es tallarà per trams en l’execució de les diverses fases de l’obra, de primer per construir-hi pilons i murs de contenció soterrats i desviar les canalitzacions existents. Després, per fer el nou col·lector. El pressupost de tota l’obra és de 15,2 milions d’euros.

16/11/2023 12:50 h

Ajuntament de Barcelona

El nou col·lector, que dona continuïtat a l’executat l’any 2014 al Paral·lel i l’any 2020 al tram final del carrer de Vila i Vilà, es construeix al costat Llobregat o Montjuïc del carrer, en paral·lel al ja existent, que de primer ha de ser protegit amb un mur de contenció. Al costat d’aquest mur i per sobre del col·lector existent, es desplaçaran les conduccions d’aigua, gas i electricitat, detectades amb les cales dutes a terme l’any 2020. Un cop reconstruït el clavegueram local, caldrà reblir l’espai amb terres de l’excavació realitzada deixant-hi lloc per a la maquinària que executi els pilons de contenció al costat de les edificacions. De primer es faran els desviaments de serveis i l’execució de pilons a tot el tram de carrer, començant a Palaudàries i fins a la plaça de la Bella Dorita. Un cop finalitzats aquests treballs, es tornarà a l’inici del tram per iniciar l’excavació i la construcció del nou col·lector.

La primera fase de tot aquest procés, que s’allargarà fins al 20 de gener de 2024, consisteix a desviar les canalitzacions existents allà on s’ha de fer el nou col·lector i construir els pilons soterrats de contenció al costat de les edificacions entre el carrer de Palaudàries i el de Mata. Els responsables de l’obra col·locaran prismes d’auscultació a les façanes dels edificis adjacents per observar-hi possibles moviments estructurals.

Les obres d’aquesta primera fase ocuparan durant aquests dos mesos un carril i mig de circulació i el d’aparcament, més una part de la vorera de la banda Montjuïc, en aquest tram de Palaudàries a Mata. Per mantenir-hi un carril de circulació, es traurà també el cordó d’aparcament i serveis de la banda Paral·lel, per on circularà desviat el trànsit de baixada pel carrer de Vila i Vilà. No es preveu cap afectació a la calçada dels carrers de Mata ni Palaudàries. Sí que es tallaran els passos de vianants transversals al carrer de Vila i Vilà als extrems d’aquest tram i es desviarà el pas cap als costats contraris de les cruïlles amb Palaudàries i Mata. La parada del bus 121 es desplaçarà al tram previ del carrer de Vila i Vilà, entre Cabanes i Mata, i ocuparà un dels mòduls d’estacionament del Bicing.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades