Primera sessió del Grup Impulsor de la Superilla Barcelona

El passat 16 de febrer es va fer en streaming la primera sessió del Grup Impulsor de Superilla Barcelona, on també van participar representants de Camp d'en Grassot-Gràcia Nova.

19/02/2021 14:07 h

Districte de Gràcia

La primera sessió ha tingut com a objectiu explicar el projecte i recollir opinions. En properes sessions s’explicarà als grups impulsors de barri els eixos que es pacificaran al llarg d’aquest mandat municipal.

El regidor del Districte de l’Eixample, Jordi Martí Grau, va destacar en la presentació que la  Superilla Barcelona significa la transformació del model de ciutat més contundent que s’ha fet en els últims temps. Martí ha recordat que primer es van pacificar alguns carrers dels nuclis històrics de diferents barris, Ciutat Vella, Sarrià, Sant Andreu, Gràcia i que ara la idea és treure cotxes de l’espai públic en la trama Cerdà.

El regidor va defensar en la sessió que Ildefons Cerdà va dissenyar la ciutat amb dos objectius: una ciutat igualitària sense diferències entre els barris i una ciutat saludable, amb qualitat d’aire.

El quart trimestre de 2021 es treballarà el Pla d’Acció al Camp d’en Grassot-Gràcia Nova.

El projecte detallat amb informació sobre les fases ja implantades i el calendari de les properes intervencions es pot consultar aquí.