Comencen les sancions als vehicles no aptes per circular per la ZBE

La zona de baixes emissions (ZBE) va entrar en vigor l’1 de gener de 2020 amb l’objectiu de reduir la contaminació atmosfèrica i el volum del trànsit a la ciutat. Amb l’emergència sanitària per la covid-19 es va ajornar l’inici del règim sancionador, previst inicialment per a l’1 d’abril, als vehicles que no siguin aptes per circular per la ZBE en els horaris establerts. Des del 15 de setembre, les infraccions es sancionen amb multes a partir de 100 euros, i poden incrementar-se en un 30% en cas de reiteració.

08/09/2020 11:29 h

Ajuntament de Barcelona

A Barcelona hi ha instal·lades un total de 66 càmeres de control de matrícules en 20 punts diferents de la ciutat. Les dades captades per aquestes càmeres indiquen que els turismes i les motos que circulen sense etiqueta suposen el 3% del parc circulant de la ciutat.

Des de l’1 de gener s’han enviat un total de 42.090 avisos a vehicles que circulaven per la zona de baixes emissions sense ser-ne aptes per poder-ho fer.

Per què s’ha creat la zona de baixes emissions (ZBE)?

Els objectius de la ZBE Rondes de Barcelona són reduir la contaminació ambiental, millorar la qualitat de l’aire i la salut pública i, alhora, fomentar el canvi cap a una mobilitat més sostenible. El transport públic i la xarxa ciclista són les maneres òptimes de moure’s per la ZBE Rondes de Barcelona.

Aquesta mesura forma part de les accions de l’Ajuntament de Barcelona per reduir en quinze anys un 30% de les emissions de contaminants a l’atmosfera, principalment de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10). Amb la ZBE es preveu aconseguir que es redueixin les emissions de NOx i PM10 fins a un 31% i un 39%, respectivament.

A quins vehicles afecten les restriccions?

 • Per la ZBE Rondes Barcelona no poden circular els vehicles més contaminants —és a dir, els vehicles als quals no correspon l’etiqueta ambiental de la DGT (0, Eco, C i B)— els dies feiners entre les 7.00 i les 20.00 hores. Els vehicles afectats per aquesta restricció són els cotxes (M1) i les motocicletes i ciclomotors (L) als quals no correspon el distintiu ambiental de la DGT. És a dir:
  • Cotxes de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment, matriculats abans del 2000) i els dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment, matriculats abans del 2005 o 2006).
  • Motocicletes i ciclomotors (L) anteriors a la norma Euro 2 (habitualment matriculats abans del 2003).

Les persones titulars dels vehicles que no són aptes per circular per la ZBE poden demanar autoritzacions de 24 hores (amb un màxim de deu dies l’any) al web zbe.barcelona.

Vehicles professionals, de mercaderies i de passatgers

Els vehicles professionals destinats al transport de mercaderies i al transport de passatgers disposen dun temps de moratòria, amb ampliació especial segons el tipus de vehicle. D’aquesta manera, podran circular independentment del distintiu ambiental de la DGT que tinguin i disposaran d’uns mesos més per adoptar energies menys contaminants.

 • Furgonetes (N1): tenen moratòria fins a l’1 d’abril del 2021.
 • Vehicles pesants, camions i autocars petits (N2, N3 i M2): tenen moratòria fins a l’1 de juliol del 2021.
 • Autobusos i autocars (M3) destinats al transport collectiu: tenen moratòria fins a l’1 de gener del 2022.

Quines exempcions hi ha?

  • Vehicles de persones amb mobilitat reduïda.
  • Vehicles de serveis d’emergències.
  • Vehicles de serveis essencials (mèdic o funerari).
  • Vehicles singulars: grues, unitats mòbils de ràdio i televisió, vehicles laboratori, vehicles taller, vehicles per a fires, vehicles condicionats per a la venda o exposició d’articles, vehicles amb cambres de refrigeració i formigoneres.
  • Més detalls de les exempcions a: zbe.barcelona

Autoritzacions especials

Les persones en tractament mèdic que necessitin desplaçar-se amb el seu vehicle per dirigir-se a un centre mèdic caldrà que es registrin prèviament en el web zbe.barcelona i hi aportin la documentació necessària. Alhora, els vehicles sense distintiu ambiental que circulin per la ZBE per una urgència mèdica podran sol·licitar l’autorització en un termini de tres dies des que s’hagi comès la infracció.

 

Notícies relacionades