S’aturen les obres públiques de la ciutat

S’han aturat 72 actuacions que s’estaven duent a terme a l’espai públic, en equipaments municipals i promocions d’habitatge públic de Barcelona, d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, per tal de limitar la propagació de la Covid-19. A més, s’han suspès totes les obres privades que no puguin garantir el compliment de les mesures dictades per les autoritats sanitàries i pel decret de l’estat d’alarma.

16/03/2020 21:21 h

Ajuntament de Barcelona

Les 72 actuacions han quedat aturades de manera indefinida, mentre sigui vigent l’estat d’alarma. Durant aquest temps només es duran a terme les tasques mínimes i indispensables per garantir l’aïllament adequat de les obres i la seguretat dels entorns, sempre respectant les precaucions indicades per les autoritats sanitàries.

Només continuaran els treballs de reparació del dic de recer del port Fòrum que s’estan fent arran de la tempesta Gloria i que tot just es troben en una fase inicial, ja que encara persisteix la situació de risc en la infraestructura davant possibles temporals. També se seguiran fent els treballs de bombeig del freàtic a la plaça de les Glòries per evitar que s’inundin els túnels viaris en construcció. Finalment, tiraran endavant les actuacions de manteniment de la vegetació de les obres on s’hagi acabat de plantar verd, sempre d’acord amb els criteris i serveis mínims establerts per Parcs i Jardins.

A més, l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) ha aturat totes les obres d’edificis de nova construcció, la rehabilitació d’habitatges i el manteniment ordinari dels edificis que gestiona. No obstant això, es mantenen les obres que s’hagin de fer urgentment al parc públic d’habitatge.

Obres en l’àmbit privat

L’alcaldessa, Ada Colau, ha signat un decret per suspendre totes les instal·lacions i construccions que estiguin executant promotors privats i que no puguin garantir les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques i l’Agència de Salut Pública de Barcelona pel que fa a la prevenció i protecció contra el coronavirus, així com els requeriments de l’estat d’alarma. A més, es recomana suspendre totes les obres de promoció privada que comportin desplaçaments per la via pública.

Queden fora de l’afectació del decret les actuacions que calgui dur a terme de manera urgent i que estiguin justificades per garantir la seguretat de les persones.

Etiquetes associades a la notícia