TMB, referent mundial en diversitat, inclusió i igualtat de gènere al transport públic

Un prestigiós premi internacional reconeix el compromís i la feina de l’ens metropolità en la implementació de plans contra l’assetjament i l’LGTBI-fòbia i d’accions, tant internes com amb les persones usuàries, per promoure la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació.

07/02/2022 15:46 h

Ajuntament de Barcelona

El jurat ha destacat els plans per completar, d’aquí a l’any 2025, la instal·lació de càmeres amb transmissió en temps real a tots els trens de la xarxa de metro, per revisar la il·luminació a les instal·lacions i per acabar, el primer trimestre de l’any vinent, un projecte perquè els autobusos tinguin sistemes de videovigilància en línia. L’objectiu és prevenir l’assetjament per raó de sexe i l’LGBTI-fòbia a les xarxes de transport públic.

També destaquen altres mesures com les següents:

  • La formació del personal per millorar l’atenció als usuaris i usuàries del transport públic i augmentar la sensibilització en qüestions d’igualtat i no-discriminació.
  • L’impuls de la figura de l’agent violeta, una persona especialitzada per oferir el suport adequat en totes les vessants a les víctimes de qualsevol manifestació d’abús o violència masclista.
  • Campanyes de sensibilització per combatre les conductes incíviques, orientades a empoderar les víctimes i advertir les persones agressores sobre les conseqüències dels seus actes.

El reconeixement a la diversitat, inclusió i igualtat de gènere l’ha atorgat la Unió Internacional del Transport (UITP), una associació sense ànim de lucre d’abast mundial que reuneix tots els actors del transport públic, durant el Congrés i Exposició del Transport MENA, que l’entitat està celebrant a Dubai (Emirats Àrabs Units).

Transport públic amb perspectiva de gènere

L’aplicació de la perspectiva de gènere en les actuacions de TMB també es veu reflectida en altres línies d’actuació, com l’elaboració de plans d’igualtat, l’impuls d’accions de potenciació i d’atracció de talent femení, campanyes de visibilització de dones que ocupen llocs de treball tradicionalment associats als homes o tallers educatius per promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de la mobilitat sostenible.

TMB desenvolupa aquestes polítiques amb la col·laboració d’entitats referents, com ara l’Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya, que va aportar l’assessorament per incorporar la perspectiva LGTBI en aquest projecte.

Etiquetes associades a la notícia