Es protegeix la Torre Garcini per convertir-la en un equipament públic municipal

14/04/2016 14:23 h

Míriam Pina García

La finca de la Torre Garcini, situada al carrer del Xiprer, 40-46, d’Horta-Guinardó, ja té la qualificació urbanística d’equipament públic municipal al servei dels veïns. Així doncs, el consistori fa realitat una demanda veïnal històrica i dóna resposta a la sensibilitat i la voluntat col·lectiva del barri del Guinardó.

La Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, òrgan dependent de la Generalitat, ha aprovat definitivament la modificació del Pla general metropolità (MPGM) que ha impulsat l’Ajuntament per permetre el canvi d’ús urbanístic de la Torre Garcini. D’aquesta manera es guanya l’ús públic d’una finca de valor històric alt que durant molts anys les entitats veïnals han reclamat per poder conservar-la i dotar-la d’usos públics.

Disposar d’una zona d’equipaments nova al Guinardó, en un barri amb una trama urbana totalment consolidada, permetrà donar sortida a les necessitats d’espais per anar desenvolupant els nous equipaments públics previstos pel Districte en el Pla d’equipaments Horta-Guinardó 2006-2020, de la manera i amb el ritme que marqui la disponibilitat pressupostària.

La llum verda a l’MPGM permet a l’Ajuntament iniciar els tràmits per adquirir l’immoble, actualment propietat de l’entitat mercantil Josel, SL, del grup Núñez i Navarro. L’adquisició s’haurà de realitzar per via d’acord mutu o, en cas que no sigui possible, pel sistema d’expropiació.

Què s’hi farà?

El tipus d’equipament previst, un casal per a la gent gran, té unes característiques que s’adeqüen a la finca de Can Garcini i permeten plantejar la conservació de la masia, ja que la dimensió de l’edificació és coincident amb el programa funcional requerit, i la conservació dels jardins existents permetrà als usuaris gaudir d’un espai d’estada complementari i segur. Es preveu que una part d’aquests jardins pugui ser destinada a horts urbans.

Una torre amb història

La Torre Garcini és un dels pocs exponents de l’arquitectura rural tradicional del Guinardó i el seu bon estat de conservació és un element distintiu que li aporta encara més valor historicocultural. L’indret que ocupa aquesta masia està documentat des de finals del segle XVIII. Inicialment, Can Garcini s’anomenava Torre de la Concepció, i més endavant va rebre el nom popular de la Trinxera.

Malgrat que el 1929 es van segregar una bona part dels terrenys a partir de la urbanització de la zona, avui dia és la masia més ben conservada del Guinardó. Els segles XVIII i XIX, des d’on es troba la finca i fins a l’antic municipi d’Horta, hi havia camps i masies. Incloent-hi la vall d’Horta, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals, s’ha documentat l’existència de 45 masies a la zona, algunes de pagès i altres de nobles i gent adinerada, de les quals queden unes deu.

Al llarg del segle XX s’ha anat urbanitzant tota la zona, fet que ha provocat la desaparició de la major part del testimoni històric de l’estil de vida de la zona i ha deixat la Torre Garcini com un dels últims supervivents.