El Mercat de Sant Antoni torna a casa

Paradistes i treballadors enllesteixen els darrers detalls perquè el Mercat de Sant Antoni obri les portes el dia 23 de maig, després de nou anys d’obres. L'obertura del que serà "el mercat més modern de la ciutat" va acompanyada de la reurbanització i pacificació de tot l’entorn per garantir-ne un ús ciutadà, i de l'aplicació d'un pla d'usos que hi garanteix la diversitat comercial i actua preventivament contra la gentrificació.

16/05/2018 16:01 h

Ajuntament de Barcelona

El nou equipament inclou 235 establiments, 52 dels quals corresponen al mercat de producte fresc (alimentació), 105 als encants (no alimentari) i 78 al dominical de llibre vell. El conjunt també disposa d’un establiment d’autoservei a més d’un espai d’ús veïnal i d’un equipament esportiu privat. El mercat estarà obert de dilluns a dissabte, de les vuit del matí a les vuit del vespre.

Els treballs s’acceleren per poder complir amb la data d’obertura acordada entre l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i les associacions de paradistes dels tres mercats de Sant Antoni. El mes de maig, com ja s’ha demostrat en casos anteriors —al Mercat de Santa Caterina o al de Sants— és un bon moment per consolidar una nova instal·lació d’aquest tipus, ja que garanteix un període d’activitat comercial intensa fins a Sant Joan.

Durant les obres del nou mercat s’hi ha construït una nova coberta de teula ceràmica vidriada i policroma amb el mateix disseny que l’original, i s’ha sanejant i consolidat l’estructura metàl·lica afectada per treballs anteriors. A l’interior s’han distribuït les parades del mercat de producte fresc en el cos central, mentre que les del mercat dels encants es reparteixen per tot el perímetre i permeten el funcionament independent de tots dos mercats, si és necessari.

El mercat dominical del llibre s’instal·larà sota unes marquesines situades en les noves places guanyades per a l’ús ciutadà, delimitades entre els braços del mercat, on hi havia els antics patis que funcionaven com a espais logístics de càrrega i descàrrega i de magatzem.

El nou mercat gaudeix de solucions de generació d’energia renovable per reduir l’impacte mediambiental mitjançant l’aprofitament de l’energia geotèrmica.

Protecció de les restes arqueològiques

Els vestigis arqueològics trobats durant l’execució de les obres són molt presents en el conjunt del nou mercat. Des dels carrers del Comte d’Urgell i de Manso es pot accedir a un nou carrer format per l’espai del fossat de la planta -1, que dona accés al supermercat i al futur gimnàs, limitat per la contraescarpa i el baluard.

A més, es preserva en l’emplaçament original un tram de la via sepulcral romana en què s’està treballant perquè la ciutadania el pugui visitar.

Un mercat de ciutat, però sobretot del veïnat

L’atractiu arquitectònic i la nova oferta comercial del Mercat de Sant Antoni serà sens dubte un reclam per als ciutadans d’altres barris i per a visitants de la ciutat. Però el mercat està concebut per abastar l’entorn més immediat, és a dir, els veïns i les veïnes de Sant Antoni.

En aquest sentit, el Pla d’usos té la prioritat de limitar l’obertura de nous establiments i comerços que puguin afectar tant la singularitat del barri com el comerç de proximitat o els espais de lleure, a més de la reurbanització i pacificació de tot l’entorn.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades