Totes les actuacions municipals des del 2019, recollides en un web interactiu

Nou portal interactiu on es recullen les actuacions i les mesures que en els darrers quatre anys han contribuït a transformar Barcelona en una ciutat més sostenible i resilient, que posa les persones al centre.

22/02/2023 16:26 h

Ajuntament de Barcelona

La nova eina interactiva permet veure els projectes més destacats que s’han posat en marxa des del 2019, un mandat marcat per dos grans fenòmens imprevistos: la pandèmia de la covid-19 i la guerra d’Ucraïna.

El web conté 82 plànols interactius que permeten seguir la transformació i l’evolució de la ciutat amb una anàlisi detallada dels projectes impulsats. Les mesures es poden classificar en cinc grans eixos:

  • Economia i ocupació
  • Drets socials i cures
  • Ecologia i mobilitat
  • Habitatge, transformacions urbanes i seguretat
  • Educació, cultura, esports i participació

Cadascun d’aquests àmbits es desplega en temes específics, com poden ser el nombre i la potència de les plaques fotovoltaiques instal·lades, les millores en escoles o mercats, els ajuts socials atorgats, l’evolució dels carrils bici o l’ampliació del parc municipal d’habitatge. Es pot veure la inversió global i per districtes, el nombre d’accions dutes a terme en un àmbit específic, les localitzacions concretes de cadascuna i l’estat d’execució.

Entre les dades que es recullen destaca l’execució del 95% de les actuacions del Programa d’actuació municipal (PAM) i l’evolució del pressupost municipal, que enguany serà de 3.600 milions d’euros, amb 884 milions per a inversions i millores als barris.