Pressupost obert, transparència dels comptes municipals

16/09/2016 14:00 h

Montroi Maite

Què fa l’Ajuntament amb els impostos dels barcelonins? I d’on li vénen els ingressos? Quina empresa és la que va facturar més l’any passat? Quant gasta el consistori en neteja? Per contestar aquestes preguntes i totes les que puguin plantejar els veïns de la ciutat s’ha posat en marxa el web de Pressupost Obert. L’objectiu és que els comptes de l’Ajuntament siguin al més clars i transparents possible i estiguin a l’abast de tothom.

Barcelona es converteix amb aquesta eina en la primera gran ciutat de l’Estat que publica totes les dades pressupostàries dels darrers anys, de manera gràfica i comparativa, i arriba al detall de les factures dels seus proveïdors. El web Pressupost Obert està integrat dins el portal d’Estratègia i Finances i està disponible en català, castellà i anglès.

S’hi poden consultar tant dades globals com més detallades, des de l’any 2013 fins a l’actualitat. Tota la informació és en obert per poder-la descarregar i tractar. S’hi especifica en què es gasta el pressupost de l’Ajuntament, per a què es gasta i qui el gasta. L’aplicatiu ha estat dissenyat per una entitat sense ànim de lucre, Civio, i aposta per la transparència i les dades obertes. És una de les actuacions destacades del Pla de transparència pressupostària aprovat pel Govern municipal.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat que aquesta és una eina que apodera la ciutadania, contribueix a la transparència de les administracions, evita el mal govern i democratitza l’accés a la informació.