Tots els serveis i espais per garantir el benestar animal a la ciutat

Barcelona és una ciutat amiga dels animals, on són considerats, des del 1998, ciutadans de ple dret. Per aquest motiu hi ha tot un seguit de serveis, recursos i espais per garantir el seu benestar, protegir-los i fomentar una bona convivència amb tota la ciutadania.

21/03/2024 14:41 h

Ajuntament de Barcelona

Àrees per a gossos

Actualment hi ha 118 àrees de gossos repartides per tota la ciutat, inclouen bancs i papereres on dipositar els excrements, així com fonts dissenyades perquè els gossos hi puguin beure sense dificultats. Sumen 45.900 metres quadrats i es divideixen en 49 àrees d’esbarjo per a gossos (AEG), de més de 400 metres quadrats, i 69 àrees per a gossos (AG), de menys de 400 metres quadrats. Podeu consultar on es troben al mapa del web de benestar animal.

Espais per a gossos deslligats en franges horàries

A cada barri hi ha carrers, places, rambles, parcs o altres espais a la via pública on, en franges horàries de matí i tarda, es permet portar els gossos deslligats. Són les ZUC (zones d’usos compartits): estan senyalitzades degudament i disposen de tots els elements necessaris per a un manteniment correcte, com papereres, il·luminació i els senyals adients. L’objectiu és que el 95% del veïnat tingui un espai per a gossos a menys de deu minuts caminant de casa. Totes les ZUC estan recollides al mapa interactiu del web.

Colònies de gats

Les colònies de gats urbans són espais gestionats en col·laboració amb entitats protectores. Són àrees públiques on viuen gats esterilitzats en llibertat, que són alimentats amb pinso sec. L’objectiu és evitar la sobrepoblació de gats a la ciutat i alhora millorar la qualitat de vida dels animals. El control de les colònies de gats naturals, que són grups ja existents que conviuen en un espai, és important per evitar els problemes de sobrepoblació i garantir que tinguin una integració adequada a la realitat urbana. Per aquest motiu, a Barcelona s’aplica el model de captura, esterilització i retorn (CER): els gats es capturen, se sotmeten a una revisió veterinària per descartar que no pateixin cap malaltia contagiosa, s’esterilitzen, se’ls fa una petita marca a l’orella per identificar-los i es retornen a l’espai on es van capturar.

Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAACB)

El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAACB) és l’equipament municipal que vetlla pel benestar dels animals perduts o abandonats a la ciutat, més de 2.500 cada any de mitjana. Té el suport de més de 150 persones voluntàries, que hi col·laboren passejant els gossos o jugant amb els gats i entretenint-los.

El CAACB treballa per facilitar que els propietaris recuperin els seus animals, i en combat l’abandonament i en promou l’adopció. Per a això, disposa d’un cercador d’animals perduts i d’un cercador d’animals en adopció.

L’adopció és un acte de responsabilitat, de solidaritat i d’humanitat molt gratificant. El personal del CAACB acompanya en el procés d’adopció perquè cada persona pugui escollir l’animal que s’adaptarà millor a les característiques de la nova llar. A més, també es facilita informació sobre les necessitats de l’animal en relació amb el passeig, el joc, les atencions veterinàries, la normativa o les cures, entre altres.

Tinença responsable

Un animal no és una joguina, implica complir uns compromisos durant tota la seva vida, tant amb l’animal com amb la societat. La tinença responsable implica el següent:

  • És imprescindible identificar l’animal amb un microxip i una xapa amb les dades bàsiques perquè pugui ser retornat en cas de pèrdua o robatori.
  • Cal inscriure l’animal al registre censal municipal.
  • Els animals s’han d’alimentar adequadament.
  • No està permès utilitzar collars de càstig, força o estrangulació.
  • Cal proporcionar-los exercici diari.
  • S’ha d’evitar que estiguin sols a casa més de 5 o 6 hores seguides.
  • Cal portar-los al veterinari com a mínim un cop a l’any i sempre que ho necessitin.
  • Cal collir-ne els excrements i esbandir-ne els orins amb aigua.
  • No es poden maltractar ni abandonar mai.

L’apartat del web de tinença responsable recull altres consells i instruccions.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia