Tres noves escoles bressol municipals per al curs 2018-2019

Es tracta de l’EBM Canòdrom, al barri del Congrés; l’EBM Encants, al barri de la Sagrada Família, i a partir del gener, l’EBM Aurora, al barri del Raval. Amb la incorporació d’aquests tres centres, la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Barcelona arriba als 101 centres, que oferiran 8.411 places, 217 més que en el curs anterior.

20/04/2018 18:14 h

Ajuntament de Barcelona

Les escoles municipals Canòdrom i Encants es posaran en marxa el setembre del 2018; les places d’aquests centres s’oferiran en el procés de preinscripció per al proper curs. L’escola municipal Aurora s’obrirà el gener del 2019. Per aquesta raó i pel projecte pilot de centre socioeducatiu de barri que s’hi desenvoluparà, aquesta escola no estarà inclosa en el procés ordinari de preinscripció. Hi accediran les famílies que hagin quedat en la llista d’espera de la zona d’influència de l’escola, atenent al criteri de proximitat i amb el mateix ordre de puntuació atorgat durant el procés de preinscripció.

D’altra banda, en dinou escoles bressol dels barris més vulnerables s’incrementarà l’atenció de professionals socioeducatius i es revisaran les ràtios per reforçar la feina dels docents i millorar l’atenció als infants.

Aquestes són les dues mesures principals i les primeres que es posen en marxa a partir de les conclusions del procés “Impulsem petita infància 0-3”, en què han participat centenars de professionals i membres de la comunitat educativa de Barcelona. Tots ells han debatut durant un any sobre com actualitzar i continuar potenciant l’alta qualitat del sistema d’escoles bressol municipals.

Preinscripció telemàtica

Per millorar el servei a les famílies, aquest any s’incorpora com a novetat la preinscripció per internet, per mitjà del portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. S’hi podrà accedir mitjançant el web barcelona.cat/escolesbressol/preinscripció, que estarà operatiu entre el 2 i el 14 de maig. Si ho prefereixen, les famílies podran presentar igualment la sol·licitud de manera presencial.

Amb la mateixa finalitat de simplificar els tràmits, les famílies únicament hauran d’aportar la documentació que l’Ajuntament no pugui comprovar directament amb el padró. El barem del criteri de proximitat del domicili es farà amb l’adreça del volant de convivència de l’alumne. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) comprovarà aquesta informació directament amb el padró municipal.

Tota la informació sobre les jornades de portes obertes i el procés de preinscripció i matrícula per al proper curs es pot consultar al web barcelona.cat/escolesbressol.

Projecte socioeducatiu

El proper curs es començarà a aplicar el projecte de treball socioeducatiu a les escoles bressol municipals de la zona nord, a l’EBM La Muntanya, al barri de Ciutat Meridiana, i a l’EBM Aqüeducte, al barri de Torre Baró, amb l’objectiu de fixar estratègies per detectar necessitats dels infants i de les famílies i derivar-los a altres serveis o recursos.

Per fer-ho possible, es dotarà cadascuna de les escoles bressol d’un educador social, s’ampliarà l’horari de suport educatiu, es reforçarà la intervenció dels equips de necessitats educatives quan sigui necessari, i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona assessorarà els professionals i orientarà les famílies.

Projectes singulars innovadors

La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals portarà a terme el proper curs una trentena de projectes singulars innovadors que treballen quatre grans eixos: coeducació, sostenibilitat, integració social i acció comunitària.

Trobaràs tota la informació dels projectes aquí.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades