Un full de ruta contra el canvi climàtic

El Pla Clima 2018-2030 és un programa d'accions transversals per lluitar contra el canvi climàtic amb l'objectiu de reduir en un 45% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, i amb el compromés que l'increment de la temperatura mitjana no superi 1,5 C a finals del segle XXI.

24/04/2018 19:33 h

Ajuntament de Barcelona

El canvi climàtic ja és aquí i les ciutats, on viuen la majoria dels habitants del planeta, tenen una responsabilitat i un paper clau a l’hora de mitigar els efectes del canvi climàtic al món. Amb l’objectiu de complir els compromisos contra el canvi climàtic acordats a la 21a Cimera de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, celebrada a París, l’Ajuntament ha presentat el Pla Clima, un programa estratègic amb 242 mesures per afrontar els efectes del canvi climàtic que gira entorn de quatre eixos principals: mitigar els efectes del canvi climàtic, adaptar la ciutat a les conseqüències de la problemàtica, prioritzar els col·lectius més vulnerables i implicar la ciutadania en aquesta lluita.

Els principals objectius del Pla Clima són:

  • Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 45%.
  • Incrementar l’espai verd en 1,6 metres quadrat per habitant i l’arbrat.
  • Reduir el consum d’aigua domèstica a 100 l/dia.
  • Assolir el 60% de recollida selectiva de residus.
  • Multiplicar per cinc la generació d’energia solar a la ciutat.
  • Pobresa energètica zero.

Acció ciutadana i zero pobresa energètica

Per estendre la cultura climàtica a tots els barris es destinen 1,2 milions d’euros per a projectes col·laboratius impulsats per la ciutadania que promoguin la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i cada districte disposarà d’un equipament cultural sobre sostenibilitat. Amb la voluntat d’erradicar la pobresa energètica a la ciutat, es reforcen els serveis i els equipaments i s’adaptaran els habitatges de les persones més vulnerables per fer front al canvi climàtic.

Transició cap a una energia verda, sostenible i local

El Pla Clima dona continuïtat a les polítiques municipals endegades pel que fa a la producció d’energia renovable i local, com el desenvolupament de l’operador energètic municipal i la promoció de l’autogeneració d’energia solar als blocs d’habitatges amb la intenció de tenir edificis de consum pràcticament nul. Continua l’aposta per la banca ètica i per donar impuls a programes de recerca sobre el canvi climàtic.

Mobilitat sostenible, espais verds i residu zero

El pla recull mesures per augmentar el reciclatge selectiu en un 25% i arribar al 60%, recuperar el control de la gestió pública de l’aigua i la reutilització de l’aigua freàtica. També es continuaran desplegant bons sostenibles per atreure capital nacional i internacional que promoguin projectes verds. En termes de mobilitat es potencia el transport públic per reduir en un 20% el transport privat.

Etiquetes associades a la notícia