Un nou contracte de neteja adaptat a cada barri, amb més personal i vehicles més sostenibles

El nou contracte de neteja i recollida de residus per als pròxims vuit anys incrementarà la plantilla d’operaris i operàries i incorporarà tecnologia per al control i la gestió del servei, així com vehicles elèctrics per reduir la contaminació i el soroll. Aquestes millores, que es començaran a implementar el mes de març de manera gradual, permetran donar un servei adaptat a les particularitats de cada barri.

02/02/2022 13:14 h

Ajuntament de Barcelona

El servei de neteja i recollida s’adaptarà als diversos espais de la ciutat des de diferents eixos:

  • Nova maquinària, per exemple, escombradores més petites per als carrils bici, carros elèctrics autopropulsats perquè els operaris i les operàries es puguin desplaçar més fàcilment als barris amb pendent, vehicles més petits per arribar als carrers estrets dels diferents nuclis antics o vehicles pensats específicament per desplaçar-se per la zona litoral.
  • Introducció d’equips polivalents que poden escombrar, recollir residus o netejar amb aigua segons cada necessitat.
  • Més serveis de neteja amb aigua i a més zones, amb un ús més eficient de l’aigua freàtica.
  • Increment dels serveis de neteja de taques als paviments amb maquinària específica que actuarà als carrers i les places amb una concentració més gran d’usos i de persones.
  • Augment de la neteja de zones verdes i dels parcs de la ciutat. Els principals parcs de la ciutat es netejaran al matí i a la tarda, els set dies de la setmana.
  • Es dobla la neteja interior i exterior dels contenidors. L’interior es netejarà setmanalment durant els sis mesos de la temporada alta i quinzenalment durant els sis mesos de la temporada baixa. L’exterior dels contenidors es netejarà en temporada alta cada quinze dies, i la resta de l’any, un cop al mes.
  • S’incorpora el servei de neteja a fons del paviment que hi ha sota els contenidors, amb una maquinària específica que permet aixecar-los i netejar-los amb aigua a pressió al mateix temps.
  • Augment de la neteja a la tarda i els dies festius per adaptar el servei als usos ciutadans de l’espai públic.
  • Pla de treball específic per a cada barri de la ciutat després d’analitzar casos representatius, les necessitats i les demandes del veïnat de cada territori.

Una plantilla de 4.400 persones

Per poder fer front a aquesta adaptació del servei, el nou contracte preveu un increment del 10% dels recursos humans. En concret, s’incorporaran al servei un total de 400 operaris i operàries, més de la meitat dels quals, 225, s’incorporaran als equips de neteja viària. El nou contracte també preveu la incorporació de dones a llocs de treball amb comandament, l’increment progressiu de persones amb discapacitat o risc d’exclusió social i un equip de 40 informadors i informadores, establerts permanentment en diferents punts de la ciutat.

Nova flota més sostenible

Es passarà del 20% de vehicles elèctrics a un 66%, amb un total de 870 vehicles, que contribuiran a millorar la qualitat de l’aire a la ciutat. Aquesta flota, a més, permetrà augmentar el confort acústic gràcies a uns equips insonoritzats que disminueixen els nivells sonors del servei.

A partir de la segona setmana del mes de març s’implementarà en cinc districtes, Ciutat Vella, l’Eixample, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí. A partir del mes de setembre s’implementarà a la resta de la ciutat, als districtes de Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris. Participaran en el procés el veïnat i el teixit comercial, que tindran un paper molt rellevant de corresponsabilitat en aquest desplegament a través dels consells de barri i de les comissions de seguiment que es duran a terme. 

D’altra banda, s’implementarà un nou model de distribució dels contenidors de residus per agrupar totes les fraccions, sempre que sigui possible, en una única ubicació o d’agrupació de tots els contenidors de selectiva. Aquesta nova distribució permetrà incrementar un 25% el nombre de contenidors de recollida selectiva i rebaixar el nombre de contenidors de fracció resta.

El desplegament del nou contracte de neteja s’emmarca en el pla Cuidem Barcelona, de manteniment integral de l’espai públic, que es va iniciar l’octubre de l’any passat i disposa d’una inversió de 2.300 milions d’euros per als pròxims vuit anys. 

Etiquetes associades a la notícia