Un nou passeig a la Mar Bella per completar la connexió de la ciutat amb el mar

Pensat per a les persones, ben comunicat i adaptat al canvi climàtic. Així serà el nou passeig verd de la Mar Bella que connectarà els barris de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou i el Besòs i el Maresme amb el litoral i donarà resposta al deute històric de renovar l’últim tram de la costa barcelonina pendent de rehabilitació.

26/05/2022 19:36 h

Ajuntament de Barcelona

El projecte s’estén des del Complex Esportiu de la Mar Bella fins a la plaça de Llevant, i farà possible completar el front marítim de Barcelona i connectar el litoral barceloní de cap a cap. Persegueix l’objectiu de posar les necessitats de les persones al centre de la planificació urbanística per recuperar els usos ciutadans i quotidians per a aquesta zona de la ciutat. El nou passeig garantirà la continuïtat de pas a tot el traçat, farà més fàcil i accessible l’arribada al front marítim i estarà dissenyat per resistir l’impacte del canvi climàtic i la pujada del nivell del mar i per promoure-hi usos esportius i espais jugables.

La seva ubicació, limítrofa amb Sant Adrià de Besòs, tindrà també un impacte positiu a l’àrea metropolitana.

Un procés participatiu

Per posar en marxa aquest projecte, que inclou un total d’11 hectàrees, el Govern municipal ha dut a terme un procés de participació ciutadana per recollir les demandes i els requeriments del veïnat pel que fa al futur de l’espai.

Des de l’octubre passat s’han celebrat fins a vuit sessions entre trobades, marxes exploratòries i tallers per detectar mancances i treballar solucions. Un dels consensos principals ha estat la necessitat de convertir el que fins ara ha estat un lloc desertitzat en un nou passeig humanitzat i ben comunicat. Amb aquestes premisses, s’ha elaborat el document de l’avantprojecte que s’ha presentat avui als membres del procés participatiu.

Una de les característiques del nou passeig és que es construirà tenint en compte l’emergència climàtica. Així, la proposta s’adapta a possibles pujades del nivell del mar i suprimeix els dos nivells que actualment separen la sorra de l’espai de pas per crear baixades àmplies amb rampes accessibles i talussos amb vegetació i llocs per seure.

Està previst construir un passeig per a vianants de 12 metres com a mínim, s’hi plantaran més de 800 arbres i 25.000 metres quadrats de zones verdes i hi haurà un carril bici a tot el traçat. A més, per descomprimir la intensitat d’activitats i ordenar-les, es preveu una segona línia de platja amb espais de lleure i pràctica esportiva i zones de joc per als infants.

El futur passeig verd es complementarà amb una intervenció per unir el passeig amb la rambla de Prim i els banys del Fòrum. D’aquesta manera s’allargarà un traçat que avui dia acaba a l’altura de Bac de Roda perquè arribi fins a la plaça de Llevant. L’actuació permetrà acabar l’obertura de la ciutat al mar.

Un cop fet i presentat l’avantprojecte, comença la fase de redacció dels projectes executius per poder licitar les obres, de manera que es pugui començar la transformació de l’espai entre finals del 2023 i principis del 2024. S’estima que la inversió total serà de 44,3 milions d’euros aproximadament.