Un patinet elèctric no és una joguina i ha de respectar les normes de circulació

Aquest Nadal s’espera que els vehicles de mobilitat personal, especialment els patinets elèctrics, siguin els regals estrella de les festes. Per recordar la normativa de circulació i garantir una bona convivència entre els diferents mitjans de mobilitat, es repartiran 80.000 fullets als comerços de la ciutat.

07/12/2018 15:31 h

Ana Martínez Medina

L’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona, una mesura pionera a tot el món, regula, entre altres, la circulació de patinets elèctrics, segways, rodes elèctriques i vehicles de més de dues rodes que s’utilitzen en activitats comercials per al transport de persones o mercaderies.

Qui pot i com es pot circular?

L’edat mínima per utilitzar un vehicle de mobilitat personal a la via pública és de 16 anys.

A més, es recomana l’ús de casc protector, que és obligatori quan s’utilitza un vehicle de més de 25 quilograms, i no es poden superar els 30 quilòmetres per hora.

Per on s’ha de circular?

Els patinets elèctrics petits i grans, les rodes elèctriques i els segways han de circular pels carrils bici, a una velocitat màxima de 10 quilòmetres per hora si estan situats a la vorera i de 30 quilòmetres per hora si es troben a la calçada.

Aquests vehicles també poden circular pels parcs públics, els carrers de plataforma única i, si arriben a 20 quilòmetres per hora, per les zones 30.

Ús comercial o d’oci

Els vehicles de més de dues rodes que es fan servir per realitzar algun tipus d’activitat econòmica o d’oci, com per exemple els serveis dels bicitaxis, poden circular pels carrils bici sempre que l’amplada de la infraestructura ho permeti, pels carrers amb plataforma única, les zones 30 i les calçades que no corresponguin a la xarxa bàsica de la ciutat.

Si es tracta de vehicles de transport de mercaderies, a més de circular per aquestes vies, també poden circular pels parcs públics en el cas que hagin d’accedir als quioscos, i poden utilitzar les voreres de més de 4,75 metres d’ample i 3 metres d’espai lliure, però només per accedir al punt de destinació.

A més, l’explotació econòmica de patinets i segways per a grups inclou altres restriccions: és obligatori l’acompanyament d’un guia, i si el grup és d’entre tres i sis persones, només podrà circular per les rutes establertes.

Normativa adaptada als barris

L’ordenança preveu que als districtes amb més densitat d’ús es puguin fer ordenacions més restrictives.

És, per exemple, el cas de Ciutat Vella, on els vehicles de mobilitat personal només poden circular per determinades rutes per garantir un ús equilibrat de l’espai públic i una bona convivència amb el veïnat.

Notícies relacionades