Un pla per rehabilitar els blocs de pisos del barri del Besòs

La majoria dels blocs de pisos construïts al barri antic del Besòs es van edificar a partir dels anys cinquanta del segle passat per atendre la demanda creixent d’habitatge a la ciutat. Per comprovar l’estat i les necessitats dels edificis, es posa en marxa una campanya d’inspecció i diagnosi que prioritza la rehabilitació dels blocs amb necessitats urgents d’intervenció, com les finques que tenen aluminosi.

10/07/2020 11:40 h

Ajuntament de Barcelona

La primera de les actuacions del programa de l’Ajuntament de Barcelona per rehabilitar blocs de pisos al barri antic del sud-oest del Besòs, al districte de Sant Martí, consisteix a diagnosticar l’estat dels diferents tipus d’edificis residencials del barri, un total de 94 blocs. Aquesta anàlisi se centrarà inicialment en la revisió de tretze edificis que poden presentar patologies relacionades amb el ciment aluminós.

Des de la construcció de la majoria dels edificis, als anys cinquanta del segle passat, s’han realitzat dues remodelacions en diferents edificis per intervenir en les deficiències d’aquestes construccions: la primera als anys vuitanta i la segona a finals del segle XX.

En marxa la rehabilitació d’edificis 

Paral·lelament a l’inici de la campanya d’inspecció dels edificis i de manera immediata, l’Ajuntament de Barcelona impulsarà intervencions als edificis que necessiten obres urgents i s’obrirà una convocatòria específica per a la rehabilitació de finques que tenen aluminosi. Aquesta actuació s’emmarca en el Pla de barris del Besòs i el Maresme i té un pressupost de 2.150.000 euros.

També començaran les obres de rehabilitació dels edificis que van accedir a les ajudes de la convocatòria del 2019. Les primeres obres començaran en un bloc situat al carrer de Messina, en què es realitzaran sobretot reparacions estructurals, intervencions a les façanes, les cobertes i els accessos i revisions de les instal·lacions elèctriques.

Etiquetes associades a la notícia