Un pressupost de rècord per a una situació exigent

El projecte de pressupost municipal per al 2022 torna a ser històric per fer front a un moment complex a la ciutat. Els comptes municipals s’incrementaran un 4,7%, fins a una xifra global de 3.406 milions d’euros. Augmenten la inversió i la despesa social per impulsar i accelerar la recuperació econòmica, promoure un model econòmic més competitiu i sostenible i fer menys complicada la situació dels col·lectius més vulnerables.

20/09/2021 16:18 h

Daniel Guillen

Més ingressos

Es preveu disposar de 180,9 milions d’euros més de recursos, un 6,2% més que en l’exercici actual, en bona part, degut a les aportacions extraordinàries de l’Estat, amb la PIE i els fons Next Generation EU.

Més despesa social

La despesa corrent arribarà a la xifra rècord de 2.529,5 milions d’euros (+3,8%) amb creixements en totes les partides ordinàries, a més de dues d’excepcionals: la nova contracta de neteja i recollida de residus, que creix en 32 milions, fins a 290,6 milions, i les transferències a l’ATM per finançar el transport públic, que seran de 179,2 milions d’euros, 28,5 milions més.

Es destinaran 15 milions d’euros més a les aportacions a l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), que, amb un pressupost de 203,4 milions d’euros, podrà continuar fent front a les despeses per la covid-19.

Creixen les inversions

La inversió global prevista serà de 903,1 milions d’euros, que inclou els 150 milions que s’invertiran a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) i de Barcelona de Serveis Municipals (BSM). Les prioritats són la construcció de més habitatge social, la transformació de l’espai públic, per fer-lo més amable per a les persones i combatre l’emergència climàtica, i la transformació del Port Olímpic.

La solvència municipal i els criteris europeus més permissius amb el finançament municipal fan que es pugui assumir amb garanties un increment de l’endeutament en 100 milions d’euros i fer dèficit.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia