Un repositori de dades per fer visible la desigualtat de gènere a la ciutat

El nou web és d’accés obert i s’adreça tant a professionals, personal investigador i activistes com a la ciutadania en general. Es pot consultar en tres idiomes i s’actualitzarà regularment amb les dades disponibles més recents.

05/03/2022 10:01 h

Ajuntament de Barcelona

El repositori “El gènere en xifres” neix de l’informe homònim, publicat el 2019, i el transforma amb l’objectiu de fer accessible el conjunt de dades actualitzades sobre les condicions de vida de les dones a Barcelona.

Ofereix un ventall exhaustiu d’indicadors per conèixer amb detall i rigor les situacions de desigualtat de gènere a la ciutat en onze àmbits:

 • Perfil sociodemogràfic
 • Ocupacions
 • Treball domèstic i de cures
 • Ingressos, habitatge i feminització de la pobresa
 • Participació política i social
 • Salut
 • Educació
 • Cultura i memòria col·lectiva
 • Vides lliures de violència masclista
 • Espai urbà i medi ambient
 • Mobilitat

Fins ara tota aquesta informació es trobava dispersa en una vintena de fonts diferents, amb accés parcial i en alguns casos obsoletes. En agrupar les dades i sistematitzar l’actualització periòdica, el repositori permetrà no només accedir a la informació completa, sinó també seguir l’evolució de la situació de les dones i les desigualtats de gènere a la ciutat al llarg del temps.

El web “El gènere en xifres” s’ha creat a partir d’un treball col·laboratiu intern en què ha participat personal tècnic de diversos departaments de l’Ajuntament, com la Direcció General de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, l’Oficina Municipal de Dades, l’Institut Municipal d’Informàtica i el Departament de Canals Digitals.

Etiquetes associades a la notícia