Una contractació de qualitat és possible

Prop de 3.800 persones s’han incorporat al mercat de treball amb els projectes integrals de contractació (PIC), que, a més de promoure treballs de qualitat, pretenen millorar les competències professionals i l’autoestima de les persones participants mitjançant l’assessorament personalitzat i cursos de formació. El 2018, prop de 950 persones han participat en aquests projectes, que ofereixen contractes d’un mínim de 6 mesos de durada i 1.000 euros de sou i que tenen un grau d’inserció laboral posterior del 54%.

05/10/2018 18:26 h

Ajuntament de Barcelona

El 25% de les persones participants en els PIC resideixen a Nou Barris. Precisament en aquest districte s’ha impulsat el servei de repartiment a domicili de producte fresc del Mercat de Montserrat, per acostar la compra a les persones del barri que ho necessiten més. Es tracta d’un programa que impulsa la Fundació Pare Manel i que forma part del B-MINCOME, un projecte pilot de lluita contra la desigualtat en zones desfavorides de Barcelona.

Els PIC prioritzen treballs i serveis d’interès públic i social, que, més enllà de la inserció de persones, generin un benefici a tota la ciutat i millorin la qualitat de vida del veïnat. Altres iniciatives són un projecte per millorar l’estat de neteja i el manteniment de l’espai urbà a les Roquetes, la campanya de sensibilització per a una tinença responsable de gossos a Nou Barris o la participació en l’elaboració del cens de pisos buits de la ciutat per fer créixer la bossa de pisos de lloguer social.

S’espera que el nombre de contractes s’acosti al miler a finals d’any. De les persones que hi van participar el 2017, el 54% han trobat feina una vegada acabada la participació en el programa. El perfil de les persones dels programes que actualment estan en execució és majoritàriament de persones més grans de 40 anys (70%), la meitat de les quals són dones, i més del 58% tenen un nivell de formació baix.

Seguint amb els principis de l’estratègia d’ocupació de Barcelona 2016-2020, tots els contractes del programa tenen una durada d’un mínim de sis mesos i salaris superiors a mil euros mensuals i, a més, garanteixen la igualtat de gènere i ofereixen facilitats de conciliació. Hi ha contractacions que poden arribar fins als 12 mesos de durada, concebudes per a persones en situació administrativa irregular o dones que han patit violència de gènere.

Els PIC es financen amb les convocatòries del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i des de Barcelona Activa, que, a més, en fa la gestió. La tasca de contractació es complementa amb itineraris de formació tecnicoprofessionalitzadora, prevenció de riscos laborals, competències clau i capacitació per a la recerca de feina, així com assessorament per fomentar l’autonomia personal que permetin als participants superar processos futurs de selecció amb èxit.

Etiquetes associades a la notícia