Uns pressupostos socials i de proximitat

Un cop superat el tràmit de la qüestió de confiança, s'han aprovat definitivament els pressupostos per al 2018, en què es reforcen les partides destinades a despesa en medi ambient, polítiques socials i de proximitat o a l'impuls de la mobilitat sostenible amb una millora de la xarxa de transport públic.

05/03/2018 09:08 h

Ajuntament de Barcelona

Vídeo. Gerardo Pisarello: “Són uns pressupostos amb una inversió social molt elevada,  un endeutament molt baix i una disminució molt substancial del superàvit.”

Es destinaran 408,8 milions d’euros de despesa a medi ambient i benestar comunitari, 334,7 milions a consolidar la política de serveis socials, que inclou els recursos destinats a l’assistència social primària o la promoció social de col·lectius com la infància, la joventut o les persones amb discapacitat.

L’impuls de la mobilitat sostenible i la millora de transport públic són unes altres de les grans apostes del pressupost per al 2018, amb una despesa que arriba als 174,7 milions d’euros, un 14% més respecte a l’any anterior.

També creixen les partides destinades a cultura (145,7 milions), habitatge i urbanisme (133,4 milions) o educació (121,8 milions).

Eficiència financera i solvència

La liquidació del pressupost del 2017 s’ha tancat amb un superàvit d’1,3 milions d’euros, lluny dels 98 milions de l’exercici anterior, que dona compliment als objectius d’eficiència financera i de garantia de la liquiditat.

Etiquetes associades a la notícia