Nou pla per preservar la identitat comercial del carrer Gran de Sant Andreu

El nou Pla d’usos del carrer Gran de Sant Andreu regula l’obertura de nous establiments de restauració i d’oci per preservar el comerç de proximitat, protegir els interessos veïnals i garantir l’equilibri de les activitats que s’hi desenvolupin.

01/11/2018 10:00 h

Ajuntament de Barcelona

El pla té l’objectiu de protegir les botigues de barri de l’arribada d’establiments contraris a la identitat local i al replantejament urbanístic que s’està executant al carrer, ja que aquestes millores poden atreure teixit econòmic perjudicial per als interessos veïnals.

En concret, actualment estan en marxa la pacificació del carrer Gran de Sant Andreu, que donarà prioritat als vianants i a les bicicletes per afavorir la passejada, i la construcció del nou mercat del barri, que millorarà la integració d’aquest equipament amb l’entorn.

L’ordenació d’usos inclou les parcel·les que tenen la façana al carrer Gran de Sant Andreu, entre el passeig de Santa Coloma i el carrer de Rovira i Virgili, al carrer del Mercat, a la plaça del Comerç i a la porxada de la plaça del Mercadal.

Un pla del veïnat

El projecte per delimitar les activitats al carrer Gran de Sant Andreu s’ha treballat amb entitats veïnals, comercials, culturals i de restauració per tal d’adequar la regulació a les necessitats dels diferents col·lectius.

  • Activitats musicals, restauració i botigues de degustació: Hi pot haver una superfície màxima de 350 m2 en un radi de 50 m, amb un límit de 300 m2 per establiment.
  • Autoserveis i supermercats: Poden tenir una superfície màxima d’entre 149 i 250 m2, segons el tipus d’establiment, i en un radi de 50 m aquestes activitats no poden superar els 600 m2.
  • Establiments alimentaris polivalents i amb màquines expenedores: En un radi de 50 m no poden superar els 500 m2 de superfície total, i cada establiment pot ocupar un màxim de 150 m2.

Per poder elaborar el nou Plans d’usos, el Govern municipal ha suspès durant un any, des del desembre del 2017 fins al desembre del 2018, l’atorgament de noves llicències d’activitats de concurrència pública.

La mesura, aprovada en comissió, queda pendent de la ratificació al plenari municipal.

Notícies relacionades