XIII Jornada "Vivint amb VIH/SIDA"

10/11/2016 17:07 h

barcelona.cat

Dimarts 8 de novembre, va tenir lloc la ”XIII Jornada de promoció de la salut i qualitat de vida per a persones amb VIH/SIDA”, promoguda per l’ONG Hispano-Sida en el marc del programa d’educació en tractaments del VIH.

Les Jornades van tenir com objectiu apropar els coneixements mèdics i científics a les persones afectades i facilitar la interrelació i l’intercanvi d’experiències.

Els temes de debat durant la Jornada van ser amplis i de gran interès pel gran nombre de persones que hi van assistir. Temes com el Càncer i VIH, la vacuna terapèutica del VIH i els antiretrovirals, van ser exposats amb gran professionalitat per les ponències i la taula rodona.

Més informació