Pacificació i reivindicació de la memòria a la via Laietana

Comença el procés de pacificació de la via Laietana amb un conjunt d’actuacions urbanístiques que pretenen millorar la comunicació entre el Gòtic i els barris del nucli antic —Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. La mesura de govern inclou la reforma de la plaça d’Antoni Maura, l’ampliació i la millora de les voreres en diferents trams i també accions de recuperació de la memòria històrica, per explicar els orígens de l’avinguda, i d’intervenció davant de la prefectura de policia i a la plaça d’Antonio López.

02/05/2017 14:46 h

Ajuntament de Barcelona

La plaça d’Antoni Maura actualment es troba congestionada per usos com parades de taxis i aparcaments de motos i d’autocars turístics, que impedeixen una bona comunicació dels vianants tant longitudinalment com entre la Catedral i l’avinguda de Francesc Cambó. Per això s’hi suprimiran les dues semirotondes, se n’ampliaran les voreres i se’n reconfiguraran els passos de vianants.

A la resta de la via s’ampliaran les voreres de diferents trams per millorar-hi la mobilitat dels vianants, s’hi efectuaran millores d’elements malmesos, es crearan camins escolars que facilitin els desplaçaments de l’alumnat de les diferents escoles de l’entorn i es potenciaran els usos lúdics de la via pública. Les actuacions es duran a terme entre el 2018 i el 2019.

La regidora del Districte de Ciutat Vella, Gala Pin, ha afirmat: “Es tracta de petites actuacions de pacificació de la via per recuperar la connectivitat entre els barris del nucli antic i el Gòtic i que tenen com a horitzó el projecte de reforma integral, per al qual s’obrirà durant aquest mandat un procés de participació ciutadana.”

Recuperar la memòria històrica de la via

A banda de les actuacions urbanístiques, es treballarà per difondre la memòria del procés de construcció de la via Laietana i el que va suposar, tant econòmicament com socialment, l’enderroc de tot un barri per construir-hi aquesta avinguda, tenint presents dues qüestions: la senyalització i la creació de rutes. El comissionat de programes de memòria, Ricard Vinyes, ha afirmat: “La via Laietana té una densitat històrica i memorial, tant per la forma com pels motius pels quals es va construir, que cal explicar a la ciutadania.”

Dos dels punts en què s’incidirà seran la prefectura de policia, situada al número 43 i escenari de dramàtics episodis de la repressió a la ciutat, i la plaça d’Antonio López, dedicada a un dels principals actors del comerç negrer amb Cuba. Així, se’n retirarà l’escultura i es farà una proposta de dinamització de l’espai coincidint amb el canvi de nom.

Further information

Related news