Guies d'Història Urbana

L’objectiu de les guies d’història urbana és oferir un punt de vista innovador construït sobre els elements patrimonials actuals de Barcelona posats en relació amb temes de la seva història urbana que puguin interessar tant els barcelonins com els turistes.

Totes les guies es relacionen amb altres formats de treball del museu –exposicions, espais patrimonials, conferències, etc.– i el seu objectiu no és la historització de fenòmens o de temes concrets de la història de Barcelona, sinó com perfilar-ne la rellevància en la trajectòria física urbana de la ciutat.

Les guies d’història urbana del MUHBA permeten diferents modalitats d’acostament a l’espai barceloní des d’una perspectiva històrica i patrimonial.