Imatge
Nens a Vil·la Joana

Museu escola

Aprendre a llegir i a interpretar la ciutat, construir coneixement sobre la història i el patrimoni de Barcelona. El museu va a les escoles i les escoles al museu.