LA FESTA DE LA PRIMAVERA

LA FESTA DE LA PRIMAVERA

La Marsellesa va ser l'himne revolucionari que es va cantar, de forma espontània, pels carrers de Barcelona, per tal de celebrar la proclamació de la II República i la caiguda de la monarquia el 14 d'abril de 1931.

Es proclama la República a l'Ajuntament

A la una de la tarda el regidor Sr. Companys i altres regidors van penetrar al despatx de l'alcalde. El Sr. Companys va demanar a l'alcalde accidental, Sr. Martínez Domingo, que li lliurés la vara, i aquest digué que únicament podia lliurar-la a un poder constituït o per constituir. Si es tracta d'una situació de força preneu-la. El Sr. Martínez Domingo, considerant que era inútil tota resistencia, lliurà la vara i abandonà l'Ajuntament.

El Matí, 15 d’abril de 1931

Francesc Macià arriba a l'Ajuntament

Prop de les dues ha arribat Francesc Macià a la plaça de Sant Jaume i ha estat rebut amb grans aplaudiments. De seguida ha pujat a la Casa de la Ciutat, els salons de la qual eren envaïts. Macià s'ha reunit un moment amb els regidors republicans i després ha sortit al balcó. Des d’allí Macià ha proclamat l'Estat Català, format per Catalunya, la qual farà tots els possibles per arribar immediatament a la formació d'una Confederació de Repúbliques espanyoles.

La Veu de Catalunya, 15 d'abril de 1931

El señor Macià en la Diputación

Cuando el señor Macià salió del Ayuntamiento, se dirigió acompañado de los señores Gassol, Aiguadé y Casanovas hacia la Diputación, siéndole necesario abrirse paso por un estrecho pasillo formado por el público. Una vez en la Diputación, el señor Macià salió al balcón acompañado del señor Gassol. Hecho el silencio el señor Macià, dijo:
«En nombre del pueblo he tomado posesión del Gobierno de Cataluña. Hoy el pueblo nos ha dado su voto para que gobernemos la ciudad, y yo, en nombre de Cataluña, me hago cargo de su Gobierno y os digo que aquí nos quedamos dispuestos a defender sus libertades. Espero que el pueblo sabrá hacer lo mismo. De aquí sólo nos sacarán muertos. También os digo que hemos de hacernos dignos de esta libertad».

El Correo Catalán, 15 d'abril de 1931

Un telegrama del ministre de la Governació
L'aplicació de l'amnistia. La constitució dels ajuntaments

A les quatre de la matinada ens telefonen del Govern Civil que s’ha rebut el següent telegrama del ministre de Governació, Miquel Maura:
«Han d’ésser posats immediatament en llibertat tots els presos polítics, socials i els condemnats per delictes d’impremta. Avui és festa nacional. Avui mateix han de constituir-se tots els ajuntaments elegits diumenge, subjectant-se a la llei municipal anterior a l’Estatut de la Dictadura i designant ells mateixos, àdhuc a Barcelona, els alcaldes».

La Publicitat, 15 d'abril de 1931

A l'honorable president de la República Catalana, Francesc Macià

Excel·lència:
Amb la mà posada damunt del pit, abrandat d’amor per la nostra terra i amb el gest reverencial de tota la nostra dignitat ciutadana, MIRADOR saluda en vós el primer Magistrat popular de Catalunya. En aquesta hora solemne en què en representació de tots aneu a passar per la porta gran de la Història, ja no sou per nosaltres el lluitador auster que escampava per totes les terres del món el ressò de les velles protestes catalanes, ni el cabdill d'un partit que, en santa rebel·lia contra les imposicions de la força, aixecava els entusiasmes patriòtics del poble i el fervor democràtic de les multituds. Pel damunt de tot sou el fundador de la República Catalana i el nostre President.

Mirador, 16 d'abril de 1931