LA NIT CANALLA

LA NIT CANALLA

Les nits del Paral·lel, les vetllades de boxa, l'excursionisme, el teatre, el cinema, l'oci i el lleure dels anys trenta es van popularitzar gràcies a la introducció de les 8 hores de treball, amb les quals van arribar les 8 de descans i les 8 de lleure.