LA POLÍTICA SURT AL CARRER

LA POLÍTICA SURT AL CARRER

El 12 d'abril de 1931 les primeres eleccions municipals després del període dictatorial es van convertir en un referèndum contra la monarquia. El rei Alfons XIII es va exiliar i es va proclamar la II República espontàniament als carrers de les ciutats. La revolució pacífica i ciutadana d'aquelles jornades van convertir els súbdits d'un regne en ciutadans d'un país lliure.

1931

14 abril
Lluís Companys proclama la República des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. Unes hores més tard, des del balcó de la Generalitat, el líder d'ERC, Francesc Macià proclamava la República catalana.

1932

Gener
Insurecció anarquista a l'Alt Llobregat.

Setembre
Les Corts republicanes aproven l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Llei de reforma agrària. A Barcelona té lloc l'assemblea de la Unió de Rabassaires i la fundació d'Unió Democràtica de Catalunya.

Desembre
Es promulga el dret del sufragi de les dones.

1933

Gener
Revolta anarquista generalitzada, dirigida per la FAI. Les manifestacions són durament reprimides a Barcelona i a d'altres ciutats.

Febrer
La Lliga Regionalista pren el nom de Lliga Catalana. Congrés fundacional de la CEDA. Abril Fundació del Partit Sindicalista.

Novembre
Vaga dels treballadors mercantils a Barcelona. Victòria electoral de la Lliga Catalana.

Desembre
Mor Francesc Macià i Lluís Companys esdevé president de la Generalitat.

1934

Gener
Victòria d'Esquerra a les eleccions municipals.

Abril
El Parlament català aprova la Llei de contractes de conreu.

Octubre
El dia 6 el president Companys proclama l'Estat Català dins de la República Federal Espanyola. Empresonament del govern català. El Govern de la República presenta recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de contractes de conreu.

1935

Gener
Suspensió indefinida de l'Estatut d'Autonomia.

Setembre
Fundació del POUM, per la fusió del Bloc Obrer i Camperol i l'Esquerra Comunista.

1936

Febrer
Victòria del Front d'Esquerres a les eleccions. Restabliment de l'autonomia i de la Generalitat.

Maig
Segon Congrés de la Unió de Rabassaires a Barcelona.

Juliol
Els generals colpistes Emilio Mola, Francisco Franco, José Sanjurjo i Gonzalo Queipo de Llano se subleven contra la República. La CNT declara la vaga general, i, a Barcelona, dirigeix l’assalt a les casernes sublevades, reclamant el subministrament d'armes per als militants obrers. En l'assalt a la caserna de les Drassanes cau mort Francisco Ascaso, un dels dirigents emblemàtics de la CNT. La sublevació és vençuda a Catalunya. A Barcelona es constitueix el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), que s’adhereix a la Tercera Internacional.

Agost
La CNT, la UGT, el PSUC i la FAI signen un acord per a la constitució d'un comitè d'enllaç a Barcelona.

Setembre
Dirigents de la CNT-FAI entren en el govern de la Generalitat.

 

1937

Maig
Locució de Lluís Companys a Barcelona. Fets de Maig: enfrontament armat entre el POUM i la CNT-FAI per una banda i el bloc PSUC-ERC i el govern de la Generalitat per l'altra, pel control de les comunicacions, amb la presa de l'edifici central de la Telefònica, a la Plaça de Catalunya de Barcelona. El govern de la República es fa càrrec de l'ordre públic. Repressió contra el POUM: assassinat d'Andreu Nin.

1938

Març-abril
Ofensiva franquista al front d'Aragó: Catalunya queda aïllada de la resta del territori republicà.

Juliol-novembre
Batalla de l'Ebre.

Desembre
Franco inicia l'ofensiva final contra Catalunya.

1939

Gener
Ocupació de Barcelona per les tropes franquistes. Locució oficial de guerra corresponent a l'1 d'Abril de 1939.