DRETS I DEURE LABORALS

El col·lectiu LGTBIQ+ és un dels que més discriminació pateix tatnt a la inscerció laboral com a l’àmbit de la feina.

 

En aquesta sessió ens centrarem en els drets i deures laborals del col·lectiu, especialment en tot allò que fa referència a situacions de discriminació i/o assetjament a la feina.

image description
Arrow right